Elinkeinopäällikkö

Haemme Metsäkeskukseen
Elinkeinopäällikköä läntiselle palvelualueelle Turkuun tai Poriin

Tehtävät
• vastaa toimialueellaan (Varsinais-Suomi ja Satakunta) tulostavoitteiden saavuttamisesta aluejohtajalle
• toimii esihenkilönä projektihenkilöstölle, koulutussuunnittelijalle sekä asiakasneuvojille (yritys- ja yhteisöasiakkaat)
• vastaa Lounais-Suomen metsäneuvoston toiminnasta sekä alueellisen metsäohjelman laatimisesta ja toimeenpanosta
• vastaa palvelualueen yritys- ja yhteisöasiakkuusohjelman toimeenpanosta
• vastaa alueellaan kehittämishankkeiden valmistelutyöstä sekä hankerahoituksen hakemisesta
• vastaa toimialueensa sidosryhmäsuhteista metsäalan toimijoihin ja julkisyhteisöihin sekä koulutustoiminnasta
• osallistuu toimialueensa ohjelma- ja kehittämistyöhön ml. kaavoitus ja on Metsäkeskuksen edustajana alueen työryhmissä
• osallistuu sovittaessa elinkeinopalvelujen valtakunnalliseen kehittämistyöhön
• on läntisen palvelualueen yhteistyöryhmän jäsen

Odotamme hakijalta
• soveltuvaa korkeakoulututkintoa
• tavoitteellista työskentelyotetta
• osaamista sidosryhmäsuhteiden ja toiminnan kehittämisestä sekä hanketoiminnan käynnistämisestä
• näkemystä elinkeinojen kehittämiseen maakunnissa
• hyviä esihenkilötaitoja
• monipuolista viestinnällistä osaamista
• kielitaitolain vaatimaa, ja riittävää työtehtävien edellyttämää kielitaitoa
• kehittämishenkisyyttä, myönteistä palveluasennetta ja organisointikykyä
• Metsäkeskuksen strategian ja tavoitteiden tuntemista ja niihin sitoutumista

Tarjoamme
• näköalapaikan metsäalalla
• mahdollisuuden vaikuttaa laajasti maakuntien metsäalan menestykseen
• monipuolisen, mielenkiintoisen ja itsenäisen työnkuvan
• mahdollisuuden kehittyä työssä ja oppia uutta
• organisaation tuen ja hyvän työyhteisön

Työsuhde on toistaiseksi voimassa oleva. Tehtävän palkkaus määräytyy Metsäkeskuksen työehtosopimuksen palkkaryhmän 12, jonka peruspalkka on 4087,90 euroa. Lisäksi voidaan maksaa mahdollista henkilökohtaista palkanosaa.

Tehtävä tulee ottaa vastaan 1.11.2019 tai sopimuksen mukaan ja sen sijoituspaikkana tulevat kyseeseen Pori tai Turku.

Jätä sähköinen hakemuksesi viimeistään 30.9.2019 osoitteessa https://www.metsakeskus.fi/avoimet-tyopaikat

Työnantajan kuvaus

Suomen metsäkeskuksen tehtävänä on metsiin perustuvien elinkeinojen edistäminen, metsiä koskevan lainsäädännön toimeenpano ja metsätietoihin liittyvien tehtävien hoitaminen

Lisätietoja antaa

Aluejohtaja Helena Herttuainen
050-475 4770