Elinkeinopäällikkö Kuopioon

Haemme Metsäkeskukseen

Elinkeinopäällikköä Pohjois-Savoon Kuopioon

Elinkeinopäällikkö kehittää yhteistyössä alueen sidosryhmien kanssa metsäalaa ja vastaa mm. alueellisen metsäohjelman toteuttamisesta. Tehtävänä on myös kehittämishankkeiden valmistelu, hankerahoituksen haku ja toteutus sekä Metsäkeskuksen yritys- ja kumppanuusohjelman ja koulutuspalveluiden koordinointi ja toteutus. Lisäksi tehtävänä on osallistua Metsäkeskuksen valtakunnalliseen kehittämis- ja valmistelutyöhön osaamisalueellaan

Odotamme hakijalta
• tavoitteellista työskentelyotetta, myönteistä palveluasennetta ja hyvää organisointikykyä
• laaja-alaista näkemystä metsäalasta, metsänhoidosta sekä metsäalan elinkeinojen kehittämisestä maakunnassa
• kykyä verkostoitua, kehittää toimintaa sekä käynnistää hanketoimintaa yhteistyössä kumppanien kanssa
• monipuolista viestinnällistä osaamista
• hyviä esihenkilötaitoja
• Metsäkeskuksen strategian ja tavoitteiden tuntemista ja niihin sitoutumista

Lisäksi arvostamme
• Pohjois-Savon alueen ja toimijoiden tuntemusta
• monipuolista työkokemusta
• hyvää kielitaitoa
• metsäalan korkeakoulututkintoa

Tarjoamme
• näköalapaikan metsäalalla
• mahdollisuuden vaikuttaa laajasti maakuntien metsäalan menestykseen
• monipuolisen, mielenkiintoisen ja itsenäisen työnkuvan
• mahdollisuuden kehittyä työssä ja oppia uutta
• organisaation tuen ja hyvän työyhteisön

Työsuhde on toistaiseksi voimassa oleva. Tehtävän palkkaus määräytyy Metsäkeskuksen työehtosopimuksen palkkaryhmän 12 mukaan, jonka peruspalkka on 4087,90 euroa. Lisäksi voidaan maksaa mahdollista henkilökohtaista palkanosaa. Tehtävä tulee ottaa vastaan 1.6.2020 tai sopimuksen mukaan.

Jätä sähköinen hakemuksesi viimeistään 14.4.2020 osoitteessa https://www.metsakeskus.fi/avoimet-tyopaikat

Työnantajan kuvaus

Suomen metsäkeskuksen tehtävänä on metsiin perustuvien elinkeinojen edistäminen, metsiä koskevan lainsäädännön toimeenpano ja metsätietoihin liittyvien tehtävien hoitaminen

Lisätietoja antaa

Aluejohtaja Helena Reiman puh. 029 432 4800
029 432 4800