Kaksi päätoimista tuntiopettajaa

Haemme metsäalan perustutkinnon opetukseen kahta päätoimista tuntiopettajaa (ammatilliset aineet) toistaiseksi voimassaolevaan virkasuhteeseen.

Työtehtäviin kuuluvat metsäalan koneellisen puunkorjuun ja metsäkonetekniikan monipuoliset opetustehtävät sekä niihin liittyvät kehittämis- ja hallintotehtävät. Lisäksi työtehtäviin kuuluvat työpaikoilla tapahtuvan oppimisen ohjaus sekä opiskelijoiden henkilökohtaisten osaamisen kehittämissuunnitelmien (hoks) ohjaaminen.

Tehtävään valittavalta edellytämme hyviä vuorovaikutus- ja työyhteisötaitoja, vankkaa työkokemusta koneellisen puutavaran valmistuksen ja lähikuljetuksen työtehtävissä, tietoteknistä osaamista sekä valmiutta työn kehittämiseen.

Kelpoisuusvaatimuksena tehtävään on asetuksen opetustoimen henkilöstön kelpoisuuksista (986/1998) 13 §:n mukainen ammatillisten tutkinnon osien opettajan kelpoisuus. Kelpoisuus koostuu soveltuvasta korkeakoulututkinnosta, vähintään kolmen vuoden opetussisältöä vastaavasta alan käytännön työkokemuksesta ja opettajan pedagogisista opinnoista. Kelpoisuusehtojen muutoin täyttyessä on kuitenkin mahdollista tulla valituksi myös ehdollisesti siten, että sitoutuu suorittamaan kelpoisuuteen vaadittavat opettajan pedagogiset opinnot työn ohessa kolmen vuoden kuluessa tehtävässä aloittamisesta.

Palvelussuhteen ehdot määräytyvät Kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti (OVTES C Liite 1 vuosityöaika). Tehtävässä on kuuden (6) kuukauden koeaika. Valitun on ennen tehtävän vastaanottamista esitettävä lain 504/2002 mukainen lasten kanssa työskentelevän rikostaustan selvittämiseksi tarpeellinen rikosrekisterin ote, joka ei saa olla 6 kk vanhempi. Valitun tulee palvelussuhteen alkaessa 30 päivän sisällä toimittaa lääkärintodistus terveydentilastaan.

Hae oheisen linkin kautta:

https://www.kuntarekry.fi/fi/tyopaikat/metsaalan-paatoiminen-tuntiopettaja-284922/

Lisätietoja

https://www.gradia.fi
https://www.gradia.fi/gradia-jamsa

Lisätietoja antaa

Koulutuspäällikkö Jarmo Nikkanen Puh. 040 341 4416 jarmo.nikkanen@gradia.fi