Korjuu- ja kuljetusesimies

Koskitukki etsii Mäntsälään korjuu- ja kuljetusesimiestä.

Sinulla on kokemusta ainespuun ja metsäenergian korjuun ja kuljetuksen työnjohdosta sekä soveltuva metsäalan tutkinto.

Tiimityöskentely ja oma-aloitteinen, tuloksellinen toiminta ovat vahvuuksiasi. Tehtävässä tarvitaan hyviä
vuorovaikutustaitoja, aktiivisuutta, positiivista ja ulospäin suuntautunutta asennetta ja aitoa omistautumista puulle.

Emme pistä pahaksemme myöskään pientä markkinointihenkisyyttä.

Lähetä hakemuksesi 10.10. mennessä koskisen.fi/tyopaikat.

 

Työnantajan kuvaus

Koskisen konsernin puunhankinnasta huolehtiva Koskitukki Oy tunnetaan hankinta-alueellaan luotettavana puunostajana. Vuosittain Koskitukki hankkii n. 2 milj. kuutiota puuta ja toimittaa yli 500 GWh:a biopolttoaineita Etelä-Suomen voimalaitoksille ja Koskisen tehtaille. Koskisen konsernin perheyritys työllistää lähes 1100 ihmistä ja vuonna 2016 liikevaihto oli 264 milj. euroa.

Lisätietoja antaa

hankintapäällikkö Jouni Vantaala, jouni.vantaala@koskitukki.fi, p. 0400 344 831.