Korjuuesimies Seinäjoelle

L&T Biowatti Oy on Lassila & Tikanoja Oyj -konserniin kuuluva valtakunnallinen energia- ja metsäsektorin palveluyritys. Haemme nyt tiimiimme

KORJUUESIMIESTÄ

vastaamaan Pohjanmaan tiimimme metsäraaka-aineen hankintaan liittyvien puunkorjuutehtävien operatiivisesta toteutamisesta. Lisäksi vastaat yhdessälogistiikan kanssa laadukkaasta puutavaran varastoinnista sekä varmistat operatiivisen toiminnan sekä sen seurannan kannalta oleellisten järjestelmätietojen ajan tasalla pitämisestä ja metsäsertifioinnin mukaisesta toiminnasta.

Olet hankkinut metsätalousinsinöörin tai metsänhoitajan tutkinnon. Sinulla on muutaman vuoden työkokemus puunhankinnasta sekä puunkorjuun operoinnista, puukaupasta ja metsäalan tehtävistä. Tehtävän menestyksekäs hoitaminen edellyttää hyvää sekä luottamuksellista kontaktointia puunkorjuuyrittäjien sekä muiden sidosryhmien kanssa.

Tarjoamme vastuullisen työn ja mukavan asiantuntevan työn energisessä bioenergiayhtiössä. Jätä hakemuksesi 11.9.2021 mennessä www.lt.fi/tyopaikat. Lisätietoja tehtävästä antaa metsäpalvelupäällikkö Heikki Vesteri p. 050 5780151.

Työnantajan kuvaus

L&T Biowatti Oy on Lassila & Tikanoja Oyj -yhtiöön kuuluva bioenergia-alan palveluyritys, joka auttaa metsänomistajia puukauppa- ja metsänhoitoasioissa. Lisäksi toimitamme biopolttoaineita ja energiapuuta energialaitoksille sekä ainespuuta metsäteollisuudelle.