Lehtori, metsätalous

Lehtorin päävastuulla on metsäekonomian aiheisiin kuuluvat opintojaksot sekä lisäksi metsänhoidon ja puunhankinnan opetustehtäviä.

Työhön sisältyvät myös luonnonvara-alan YAMK-koulutuksen vetovastuu sekä siellä ympäristöpolitiikan ja kokonaisvaltaisen luonnonvarasuunnittelun opetustehtäviä ja opinnäytetöiden ohjausta. Lisäksi tehtävä voi sisältää muuta metsätalouden opetusta sekä oman alan että monialaisten hankkeiden kehittämistä tukevia hanketöitä ja poikkialaista opetusta.

Edellytämme metsäekonomian teoreettisten tietojen hallintaa sekä valmiuksia metsänhoidon ja puunhankinnan opetukseen myös englannin kielellä, sekä ympäristöpolitiikan ja kokonaisvaltaisen luonnonvarasuunnittelun aihekokonaisuuden hallintaa ja tutkimus/kehittämistoiminnan osaamista.

Työtehtävän laadukas hoitaminen edellyttää mielenkiintoa opetustyöhön sekä siihen liittyviä henkilökohtaisia ominaisuuksia ja hyviä yhteistyötaitoja.

Pätevyysvaatimuksena vähintään soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. Soveltuva jatkotutkintona suoritettu lisensiaatin tai tohtorin tutkinto katsotaan eduksi. Kelpoisuusehdot määräytyvät ammattikorkeakoulusta annetun asetuksen 1129/2014 mukaan ja palkkaus sekä palvelussuhteen ehdot Avaintyönantajat AVAINTA
ry:n opetusalan työehtosopimuksen mukaisesti.

Tehtävä alkaa 1.2.2018. Koeaika on puoli vuotta.

Hakemukset ja CV pyydetään toimittamaan 22.12.2017 klo 15.00 mennessä osoitteella: Lapin ammattikorkeakoulu, Kirjaamo, Jokiväylä 11, 96300 Rovaniemi.
Kuoreen tunnus ”Metsätalouden lehtori”. Hakemuksia ei palauteta. Lisätietoja antavat: Veikko Kärnä, YAMK-päällikkö veikko.karna@lapinamk.fi, p. 040 352 5021 ja Jussi Soppela, koulutusvastaava, jussi.soppela@lapinamk.fi, p. 040 012 8301.

Työnantajan kuvaus

Lapin AMK on noin 500 aktiivisen ihmisen työyhteisö, jossa jokaisella mahdollisuus onnistua ja kehittyä. Hyödynnämme pohjoisen tarjoamia rajattomia mahdollisuuksia niin opetuksessa kuin TKI-toiminnassammekin.