Metsäalan lehtori

Koulutustoimintamme kehittämiseksi haemme palvelukseemme kehitysmyönteistä, innostunutta ja ulospäin suuntautunutta metsäalan vahvaa osaajaa toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen 1.8.2022 alkaen.

Haettava tehtävä koostuu ammatillisten opiskelijoiden ohjaamisesta ja opettamisesta painottuen metsäalan perustutkinnon suuntautumisvaihtoehtoihin. Lisäksi tehtävään sisältyy muuta luonnonvara-alan ja/tai yhteisten tutkinnon osien opettamista valittavan henkilön osaamis- ja kokemustausta huomioiden sekä alan opetuksen ja oppimisympäristöjen kehittämistä yhteistyössä muiden toimijoidemme kanssa.

Edellytämme tehtävään valitulta laaja-alaista metsäalan osaamista ja visiointikykyä luonnonvara-alan kehityssuunnista ja mahdollisuuksien hyödyntämisestä, käytännönläheistä työotetta, hyviä tietoteknisiä valmiuksia sekä hyviä yhteistyötaitoja ja työelämälähtöisyyttä.

Tehtävän kelpoisuusehdot määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuudesta annetun asetuksen 986/1998 perusteella. Kelpoisten hakijoiden puuttuessa myös epäpätevät huomioidaan.

Valitun on ennen palvelussuhteen alkamista esitettävä nähtäväksi lain 504/2002 mukainen rikosrekisteriote sekä osoitettava olevansa terveydentilaltaan sopiva haettuun tehtävään. Palvelussuhteen alussa on kuuden kuukauden koeaika. Tehtävässä sovelletaan yksityisen opetusalan työehtosopimusta.

Hakemukset ja CV sähköpostitse 10.4.2022 mennessä osoitteella: mika.palosara@harjunopk.fi.

Työnantajan kuvaus

Harjun Oppimiskeskus Oy on Virolahdella toimiva valtakunnallinen luonnonvara-alan oppilaitos, joka järjestää metsäalan, hevostalouden, maatalouden, puutarha-alan sekä luonto- ja ympäristöalan ammatillista koulutusta. Lisäksi luonnonkauniissa ja historiallisessa kartanomiljöössä toteutetaan monipuolisesti elämyksellisiä matkailupalveluja.

www.harjunopk.fi

Lisätietoja antaa

Apulaisrehtori Terhi Nopanen
terhi.nopanen@harjunopk.fi
0440 324 613