Metsäalan opettaja

Haetaan metsäalan opettajaa

Koulutuskeskus JEDU hakee Haapajärvelle metsäalan ammattitutkintokoulutukseen tuntiopettajaa 1.10.2021 alkaen tai sopimuksen mukaan. Tehtävä koostuu metsäalan opetuksesta, jossa painotus on koneellisessa metsänhoidossa.

Viralliset kelpoisuusehdot määräytyvät asetuksen 986/1998 mukaisesti.  Muodollisesti kelpoisten hakijoiden puuttuessa myös epäpätevä henkilö voidaan nimetä määräajaksi tehtävään.

Tehtävässä edellytetään

– metsäalan kokonaistuntemusta

– koneellisen puunkorjuun osaamista

– metsäkonetekniikan tuntemusta

– metsätietojärjestelmien sekä suunnittelu ja puunohjaus järjestelmien tuntemusta (esim. woodforce)

– digitaitoja

– ryhmän / opiskelijoiden ohjaustaitoja

– hyviä ja myönteisiä vuorovaikutustaitoja sekä kannustavaa ja kehittävää työotetta

– yhteistyökykyä

– C- ajokorttia

Eduksi luemme opettajakokemuksen.

Palkka ja palvelussuhteen ehdot määräytyvät kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti. Työaika on OVTES:n osion C liitteen 1 mukainen vuosityöaika.

Valitun on toimitettava ennen tehtävän vastaanottamista lääkärintodistus ja lain 504/2002 mukainen nuorten kanssa työskenteleviltä vaadittava rikosrekisteriote.

Koeaika on kuusi kuukautta.

Tiedustelut
Koulutusjohtaja Timo Seppälä, puhelin 040 5903 101, timo.seppala@jedu.fi

Haku päättyy: 2.9.2021 15:00

Hakeutuminen: https://www.kuntarekry.fi/fi/tyopaikat/metsaalan-opettaja-379633-2/