Metsään.fi -palvelun sovellusvastaava

Haemme Suomen metsäkeskukseen

Metsään.fi -palvelun sovellusvastaavaa

Tehtävässä pääset keskeisenä tekijänä uudistamaan metsäalan tunnetuinta sähköistä palvelua. Metsään.fi-palvelun uudistaminen liittyy Metsäkeskuksen digitaalisten palvelujen laajaan kehitystyöhön, jonka tavoitteena on tuottaa merkittävää lisäarvoa metsänomistajille, alan toimijoille ja yhteiskunnalle.

Tehtäväsi ovat
• vastata uuden tietojärjestelmäkokonaisuuden toiminnallisuuksien vaatimusmäärittelystä sekä järjestelmän jatkokehittämisestä
• toimia järjestelmän sovellusvastaavana ja Product Ownerina.

Odotamme sinulta
• kokemusta ja näkemystä sähköisten palveluiden asiakaslähtöisestä kehittämisestä
• analyyttistä ja tehokasta työskentelytapaa
• näyttöjä järjestelmäkehittämisen onnistuneesta toteuttamisesta
• kykyä ohjata kehitystyötä tavoitteellisesti
• intoa ja tahtoa uudistaa metsäalan tunnetuinta sähköistä palvelua osana motivoitunutta ryhmää
• kokemusta responsiivisten ja monikanavaisten palveluiden kehittämisestä.

Lisäksi arvostamme
• metsäalan tai metsänomistajien tarpeiden osaamista
• hyviä yhteistyötaitoja sekä paineensietokykyä
• hyvää suullista ja kirjallista esitystaitoa
• kykyä toimia ja reagoida nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä
• kokemusta ketterästä järjestelmäkehityksestä.

Tarjoamme sinulle valtakunnallisen verkoston, joustavat työnteko- ja etätyömahdollisuudet ja mahdollisuuden lisätä omaa osaamista. Lue lisää Metsäkeskuksesta työpaikkana. https://www.metsakeskus.fi/metsakeskus-tyopaikkana

Palkkaus määräytyy Metsäkeskuksen työehtosopimuksen palkkaryhmän 9 mukaan, jonka peruspalkka on 3488,60 euroa/kk. Lisäksi voidaan maksaa mahdollista henkilökohtaista palkanosaa. Tehtävän sijoituspaikka on jokin Metsäkeskuksen toimistoista sopimuksen mukaan. Työsuhde on toistaiseksi voimassa oleva. Tehtävä tulee ottaa vastaan 1.4.2021 alkaen tai sopimuksen mukaan.

Jätä sähköinen hakemuksesi viimeistään 1.3.2021 osoitteessa https://www.metsakeskus.fi/avoimet-tyopaikat

Työnantajan kuvaus

Suomen metsäkeskus kerää ja jakaa tietoa Suomen metsistä, valvoo metsiä koskevan lainsäädännön noudattamista, edistää metsiin perustuvia elinkeinoja ja neuvoo metsänomistajia metsien hoidossa, hyödyntämisessä ja suojelussa

Lisätietoja antaa

Metsänomistajapalvelujen päällikkö Ilpo Rautio
0400 557 964