Metsäasiakasvastaava

Haemme metsäasiakasvastaavaa Tampereen metsäasiakasyksikköön Kangasalan seudulle vakituiseen työsuhteeseen.

Päätehtävät ja vastuualueet

Metsäasiakasvastaavan pääasiallinen tehtävä on palvella metsänomistaja-asiakkaita sekä puukaupallisissa että metsäpalveluiden myyntiin liittyvissä tehtävissä. Metsäasiakasvastaava hoitaa asiakassuhteita pitkäjänteisesti ja tarjoaa neuvontapalveluita metsänomistajille sekä vastaa korjuuvalmiuden suunnittelusta paikallisesti erikseen sovittavalla tavalla. Metsäasiakasvastaavan vastuulle kuuluu myös uusasiakashankinta erilaisia markkinointitoimenpiteitä suunnittelemalla ja toteuttamalla yhteistyössä alueellisen puumarkkina-asiantuntijan sekä UPM Metsän markkinointiorganisaation kanssa.

Vaatimukset

Tehtävään valittavalta edellytämme vähintään ammattikorkeakoulutasoista tutkintoa (metsätalousinsinööri) sekä kykyä verkostoitua eri sidosryhmien kanssa. Asiakaspalveluhenkisyys on ehdoton edellytys työn menestykselliselle hoitamiselle. Edellytämme aikaisempaa kokemusta puukaupasta ja palveluiden myynnistä sekä maastotyöstä. Kokemus markkinoinnista lasketaan eduksi. Lisäksi odotamme hakijalta hyvää suomen ja englannin kielen taitoa, matkustusvalmiutta, hyviä viestintä- ja vuorovaikutustaitoja sekä kykyä itsenäiseen toimintaan.

Muut tiedot

  • Lisätietoja tehtävästä antaa metsäasiakaspäällikkö Janne Vaittinen, puh. +358 40 673 8444.
  • Lähetä hakemuksesi osoitteessa www.upm.fi/ura viimeistään 03.03.2017.
  • Hakujärjestelmään liittyvissä kysymyksissä ota yhteyttä ContactHR@upm.com tai 020 414 6600.
  • UPM on tupakoimaton työpaikka.

UPM – The Biofore Company www.upm.fi

Työnantajan kuvaus

Yhtiössämme työskentelee globaalisti noin 19 600 henkilöä. UPM uudistaa bio- ja metsäteollisuutta. Rakennamme kestävää tulevaisuutta kuudella liiketoiminta-alueella: UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Specialty Papers, UPM Paper Europe and North America ja UPM Plywood. Tuotteemme valmistetaan uusiutuvista raaka-aineista ja ne ovat kierrätettäviä. Palvelemme asiakkaitamme maailmanlaajuisesti, ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 10 miljardia euroa. UPM – The Biofore Company – www.upm.fi

Puunhankinta ja metsätalous vastaa UPM:n puuraaka-aineen hankinnasta Suomesta, Venäjältä ja Baltian maista. Yhtiön tehtaiden tarvitsemasta puumäärästä valtaosan hankimme Suomesta yksityismetsänomistajilta, joille tarjoamme myös monipuolisia metsänhoito- ja asiantuntijapalveluja. Lisäksi vastaamme sekä yhtiön että sopimuskumppaneidemme metsien hoidosta. www.metsämaailma.fi.