Metsäasiantuntija, Pohjois-Suomen hankinta-alue, Kainuun tiimi

Stora Enso Metsä toimittaa Stora Enson suomalaisille sellu-, kartonki- ja paperitehtaille sekä sahoille puuraaka-ainetta. Tavoitteena on taata sujuvat ja vastuulliset puutoimitukset tehtaille. Lisäksi Stora Enso Metsä hankkii metsistä bioenergiaa ja tarjoaa metsänomistajille erilaisia metsänhoito- ja metsäomaisuuden hallinnan palveluja. Stora Enson Suomen asiakastehtaiden vuotuinen puunkäyttö on 23 milj. m3. Stora Enso Metsän palveluksessa on 560 henkilöä ja 110 korjuu-, kuljetus- ja metsäpalveluyrittäjää alihankkijoina.

Metsäasiantuntija, Pohjois-Suomen hankinta-alue, Kainuun tiimi

 

Haemme metsäasiantuntijaa vakituiseen työsuhteeseen, Pohjois-Suomen hankinta-alueelle, Kainuun tiimiin, Kajaanin tai Ristijärven toimistolle.

 

Keskeisiä työtehtäviä ovat:

 

  • Oston ja asiakastyön suunnittelu
  • Puukaupan ja metsäpalveluiden markkinointi, myynti, teko ja tallennus tietojärjestelmään
  • Metsäneuvonta
  • Leimikoiden ja metsäpalveluiden suunnittelu tietojärjestelmään
  • Asiakastiedon ja asiakkuusohjelman hallinta ja ylläpito
  • Mittaustodistusten teko, kaupan päättäminen ja jälkimarkkinointi

 

Metsäasiantuntija raportoi ostopäällikölle.

 

Tehtävävaatimukset

 

Tehtävässä menestyminen edellyttää soveltuvaa metsäalan tutkintoa, esimerkiksi ammattikorkea- tai yliopistotasoista koulutusta. Katsomme eduksi työkokemusta vastaavanlaisista työtehtävistä. Edellytämme hyvää asiakastyötaitoa sujuvalla kirjallisella ja suullisella suomen kielellä. Tehtävässä edellytetään matkustusvalmiutta.

 

Kiinnostuitko?

Jätä hakemuksesi viimeistään 26.05.2019 täyttämällä sähköinen hakemuslomake osoitteessa storaenso.com/careers.

 

Tehtävään valittavalla henkilöllä teetetään huumausainetesti.

 

Lisätietoja tehtävästä antaa:

Hannu Kaattari, Ostopäällikkö, hannu.kaattari@storaenso.com, puh. +358 400 365 172 tai Esa Ojala, Aluejohtaja, esa.ojala@storaenso.com, puh. +358 400 254 690

 

Stora Enso on pakkaus-, biomateriaali-, puutuote- ja paperiteollisuuden uusiutuvien tuotteiden maailmanlaajuinen toimittaja osana biotaloutta. Uskomme, että kaikki, mikä tänään valmistetaan uusiutumattomista materiaaleista, voidaan huomenna valmistaa puusta. Konsernin palveluksessa on noin 26 000 henkilöä yli 30 maassa. Vuonna 2018 liikevaihtomme oli 10.5 miljardia euroa.