Metsäasiantuntija, Tuupovaara

Stora Enso Metsä toimittaa Stora Enson suomalaisille sellu-, kartonki- ja paperitehtaille sekä sahoille puuraaka-ainetta.
Tavoitteena on taata häiriöttömät puutoimitukset tehtaille ympäristötietoisesti kestäviä menetelmiä käyttäen. Lisäksi
Stora Enso Metsä hankkii metsistä bioenergiaa ja tarjoaa metsänomistajille erilaisia metsänhoito- ja metsäomaisuuden
hallinnan palveluja. Stora Enson Suomen asiakastehtaiden vuotuinen puunkäyttö on 23 milj. m3. Stora Enso Metsän
palveluksessa on 560 henkilöä ja 110 korjuu-, kuljetus- ja metsäpalveluyrittäjää alihankkijoina.

Tehtäväkuvaus

Haemme nyt metsäasiantuntijaa vakituiseen työsuhteeseen Itä-Suomen hankinta-alueelle Joensuun tiimiin Tuupovaaran toimistoon.

Metsäasiantuntijana keskeisiä tehtäviäsi ovat:
• Oston suunnittelu
• Puukaupan ja metsäpalveluiden markkinointi
• Metsäneuvonta
• Puukaupan teko ja metsäpalveluiden myynti
• Leimikoiden ja metsäpalveluiden suunnittelu tietojärjestelmään
• Asiakkuuksien hallintajärjestelmän ylläpito
• Asiakasohjelman hallinta
• Jälkimarkkinointi, mittaustodistusten teko ja jälkitarkastus

Tehtävävaatimukset

Tehtävässä menestyminen edellyttää soveltuvaa metsäalan koulutusta, riittävää työkokemusta vastaavista tehtävistä ja kykyä aktiiviseen puun ostoon sekä asiakkuuksien hoitoon. Sujuva englannin kielen taito katsotaan myös eduksi.

Kiinnostuitko?
Jätä hakemuksesi viimeistään 21.2.2020 täyttämällä sähköinen hakemuslomake.

Tehtävään valittavalla henkilöllä teetetään huumausainetesti.

Lisätietoja

Ostopäällikkö Antti Rantanen puh 040 351 8973
Aluejohtaja Antti Partanen puh 0400 671 284

Työnantajan kuvaus

Stora Enso on pakkaus-, biomateriaali-, puutuote- ja paperiteollisuuden uusiutuvien tuotteiden maailmanlaajuinen
toimittaja osana biotaloutta. Uskomme, että kaikki, mikä tänään valmistetaan uusiutumattomista materiaaleista,
voidaan huomenna valmistaa puusta. Konsernin palveluksessa on noin 26 000 henkilöä yli 30 maassa. Vuonna 2018
liikevaihtomme oli 10.5 miljardia euroa.