Metsäasiantuntijoita Etelä-Suomen hankinta-alueelle Orivedelle ja Tampereelle

Stora Enso Metsä toimittaa Stora Enson suomalaisille sellu-, kartonki- ja paperitehtaille sekä sahoille puuraaka-ainetta. Tavoitteena on taata sujuvat ja vastuulliset puutoimitukset tehtaille. Lisäksi Stora Enso Metsä hankkii metsistä bioenergiaa ja tarjoaa metsänomistajille erilaisia metsänhoito- ja metsäomaisuuden hallinnan palveluja. Stora Enson Suomen asiakastehtaiden vuotuinen puunkäyttö on 23 milj. m3. Stora Enso Metsän palveluksessa on 560 henkilöä ja 110 korjuu-, kuljetus- ja metsäpalveluyrittäjää alihankkijoina.

Haemme metsäasiantuntijoita Etelä-Suomen hankinta-alueelle Hämeenlinnan tiimiin, toimipaikkoina Orivesi ja Tampere.

Oriveden tehtävä on vakituinen ja Tampereen tehtävä määräaikainen ajalle 2.5.2018 – 30.7.2019.

Metsäasiantuntijat raportoivat oman tiimin ostopäällikölle.

Keskeisiä työtehtäviä ovat:

– Oston suunnittelu
– Puukaupan ja metsäpalveluiden markkinointi
– Metsäneuvonta
– Puukaupan teko ja metsäpalveluiden myynti
– Leimikoiden ja metsäpalveluiden suunnittelu tietojärjestelmään
– Asiakkuuksien hallintajärjestelmän ylläpito
– Asiakasohjelman hallinta
– Jälkimarkkinointi, mittaustodistusten teko ja jälkitarkastus

Tehtävävaatimukset

Soveltuva metsäalan koulutus ja riittävä työkokemus. Edellytämme hyviä vuorovaikutustaitoja.

Jätä hakemuksesi tietokantaamme viimeistään 30.3.2018 täyttämällä sähköinen hakemuslomake.

https://storaenso.taleo.net/careersection/jobdetail.ftl?job=008179&lang=fi#.Wq_gkUFcvVI.link

 

Työnantajan kuvaus

Stora Enso on pakkaus-, biomateriaali-, puutuote- ja paperiteollisuuden uusiutuvien tuotteiden maailmanlaajuinen toimittaja osana biotaloutta. Pääasiallisia asiakkaitamme ovat pakkausten valmistajat, brändin omistajat, paperin ja kartongin tuottajat, kustantajat, jälleenmyyjät, painotalot, jalostajat sekä rakennus- ja puusepänteollisuuden yritykset.

Uskomme, että kaikki, mikä tänään valmistetaan uusiutumattomista materiaaleista, voidaan huomenna valmistaa puusta. Tuotteemme ovat uusiutuvia, uudelleen käytettäviä ja kierrätettäviä. Ne muodostavat perustan innovatiivisille pakkaus-, puurakennus- ja biomateriaaliratkaisuille, joilla voidaan korvata fossiilisiin raaka-aineisiin ja muihin uusiutumattomiin materiaaleihin perustuvia tuotteita.

Stora Enson palveluksessa on noin 26 000 henkilöä yli 30 maassa. Vuonna 2017 liikevaihtomme oli 10 miljardia euroa ja operatiivinen liiketuloksemme miljardi euroa. Osakkeet noteerataan Helsingin ja Tukholman arvopaperipörsseissä.

Pyrimme käyttämään puun sataprosenttisesti tuotteidemme valmistamiseen sekä bioenergiaan. Vähennämme fossiilisten polttoaineiden käyttöä tuotannossa ja pyrimme niin hiilineutraaliin tuotantoon kuin teknisesti ja kaupallisesti on mahdollista. Harjoitamme ja edistämme kestävää metsänhoitoa ja teemme töitä varmistaaksemme, että puita istutetaan enemmän kuin kaadetaan.

Lisätietoja antaa

Hämeenlinnan tiimin ostopäällikkö Jarmo Reiman: jarmo.reiman@storaenso.com, p. 040 355 6221 tai aluejohtaja Tomi Tarnanen: tomi.tarnanen@storaenso.com, p. 0400 411 988