Metsäbiotalouskoordinaattori

Haemme Suomen metsäkeskukseen

METSÄBIOTALOUSKOORDINAATTORIA

elinkeinopalveluihin pohjoiselle palvelualueelle.

Tehtävä tarjoaa keskeisen näköalapaikan biotalouden edistämiseen ja kehittämiseen Pohjois-Pohjanmaan, Lapin ja Kainuun maakunnissa.

Metsäbiotalouskoordinaattori

 • edistää biojalostamo- ja puurakentamishankkeita sekä puun energiakäyttöä.Kohteina ovat nykyiset, suunnitteilla olevat ja uudet hankkeet.
 • edistää metsäbiotalouden paikallisten tuotantoekosysteemien syntymistä (biotalouslaitosten ja sahojen sivuvirtojen hyödyntäminen).
 • toteuttaa ja teettää metsäbiotaloushankkeisiin liittyviä selvityksiä (raakaainelaskelmat ja logistiikka) ja hankkii tarvittaessa rahoitusta hankkeille.
 • etsii ratkaisuja biotalousalan yritysten kehitystarpeisiin.
 • tekee yhteistyötä ja pitää aktiivisesti yhteyttä keskeisiin biotalouden piirissä toimiviin toimijoihin kuten biojalostajiin, maakuntien biotalousja
  infrahankkeisiin, kuntiin ja kehitysyhtiöihin sekä alan tutkijoihin.
 • valmistelee Metsäkeskuksen kehittämishankkeita.
 • toteuttaa alueellisia metsäohjelmia yhteistyössä ohjelmavastaavien ja aluejohdon kanssa.

Tehtävässä menestyminen edellyttää

 • metsäbiotalouden, uusiutuvan energian, uusien tuotteiden ja arvoketjujen tuntemusta ja ymmärtämistä.
  vahvaa verkostoitumista ja yhteistyökykyä.
  hyviä vuorovaikutus- ja viestintätaitoja.
  hyvää tiedonhankintataitoa, oma-aloitteellisuutta ja organisointikykyä.
  hyvää suomen kielen kirjallista ja suullista taitoa, muu kielitaito katsotaan eduksi.
  matkustusvalmiutta.

 

Toimipaikka on sopimuksen mukaan jokin pohjoisen palvelualueen toimipiste. Tehtävä on määräaikainen alkaen 1.3.2017 ja se päättyy 28.2.2020.

Täytä sähköinen hakulomake osoitteessa www.metsakeskus.fi/avoimet-tyopaikat. Liitä hakulomakkeeseen myös ansioluettelosi. Lähetä hakemuksesi viimeistään 15.2.2017.

Lue lisää Metsäkeskuksesta: www.metsäkeskus.fi

Lisätietoja antaa

Lisätietoja tehtävästä antaa Metsäkeskuksen pohjoisen palvelualueen aluejohtaja Arto Sorri, puh. 0400 593 600.