Metsäkoneopettaja

Itä-Savon koulutuskuntayhtymä, Ammattiopisto Samiedu hakee vakinaiseen virkaan opettajaa metsäkoneopetukseen 1.9.2021 alkaen.

Haemme metsäkonekoulutukseen ammattitaitoista metsäkoneosaajaa opettajaksi vakituiseen virkasuhteeseen 1.9.2021 alkaen tai sopimuksen mukaan. Tehtävässäsi toteutat ensisijaisesti metsäkonekoulutuksen metsäopetusta. Tehtävä painottuu vahvasti koneellisen puunkorjuun sekä koneiden huolto- ja kunnossapitotehtävien opetukseen, mutta olet kiinnostunut myös alan uuden koulutustarjonnan ja työelämäyhteistyön kehittämisestä. Tehtävässä vaaditaan vankkaa käytännössä osoitettua ammattitaitoa metsäkoneen kuljettajana toimimisesta ja näkemystä nykypäivän ammatillisesta koulutuksesta. Työ tapahtuu pääsääntöisesti Savonlinnan ympäristössä olevilla työmailla.

Opettajan työnkuvaan kuuluu metsäkoneopetus- ja ohjaustehtävät sekä koulutuksen suunnittelu, toteutus ja kehittäminen, verkossa ja muissa oppimisympäristöissä. Kiinteä osa opettajan tehtävää on työpaikalla tapahtuvan oppimisen ohjaaminen sekä näyttöjen arviointi. Lisäksi opettajat osallistuvat aktiivisesti työelämäyhteistyön kehittämiseen, palveluliiketoimintaan sekä hanketyöhön. Opettaja toimii tiimin jäsenenä huolehtien opiskelijoiden ohjauksesta ja yksilöllisten polkujen toteutuksesta yhdessä muun tiimin kanssa. Lisäksi opettajat voivat toimia alan HOKS-ohjaajina vastaten opiskelijoiden henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) laatimisesta ja ylläpidosta.

Työssä menestyminen edellyttää kykyä suunnitella opintokokonaisuuksia sekä yhteistyökykyä eri sidosryhmien kanssa. Olet innostunut työstäsi ja sinulla on erinomaiset vuorovaikutustaidot. Olet ratkaisuhakuinen ja asiakaslähtöinen tiimipelaaja. Arvostamme esim. aiempaa kokemusta metsäkonealan yrittäjänä toimimisesta. Tarjoamme merkityksellisen työn dynaamisessa toimintaympäristössä, innostuneen työilmapiirin ja erinomaiset mahdollisuudet itsensä kehittämiseen.

Kelpoisuusvaatimuksena on opetustoimen henkilöstön kelpoisuusehdoista annetun asetuksen (A986/1998 13 §) mukainen ammatillisten tutkinnon osien opettajan kelpoisuus. Koulutuksen järjestäjän päättämässä opetus- ja ohjaustehtävässä edellytetään erityisen vahvaa ja erikoistunutta käytännön ammattitaitoa, soveltuva koulutus (esimerkiksi metsäalan erikoisammattitutkinto), pedagoginen kelpoisuus sekä vähintään 5 vuoden työkokemus koulutuksen järjestäjän päättämän opetustehtävän sisältöä lähinnä vastaavissa tehtävissä. Muodollisesti kelpoisten hakijoiden puuttuessa myös muut hakijat huomioidaan. Lisäksi valinnassa otetaan huomioon yleiset kelpoisuusvaatimukset (KVhL 303/2003 ja PL 731/1999).

Palkkaus ja palvelussuhteen ehdot määräytyvät kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen (OVTES) osio C mukaan. Tehtävässä noudatetaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa. Tehtävään valitun on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote. Opinto- ja työtodistukset pyydetään haastatteluun kutsuttavilta.

Tehtävään haetaan sähköisesti osoitteessa kuntarekry.fi. Hakuaika päättyy 1.8.2021.