METSÄNEUVOJA

OLETKO METSÄSSÄ HYVÄ?

Toimihenkilömme siirtyessä toisiin tehtäviin haemme Jyväskylän tai Leivonmäen toimistolle aluevastuullista

METSÄNEUVOJAA

Aluevastuullisen metsäneuvojan työnkuvaan kuuluu metsänhoitoyhdistyksen kaikkien palveluiden myynti alueensa metsänomistajille. Haettavan metsäneuvojan vastuualueena on Luhangan kunnan alue.

Metsäneuvojana olet metsänhoitoyhdistyksen kasvot metsänomistajille ja sinun on kyettävä muodostamaan pitkiä luottamukseen perustuvia asiakassuhteita. Tehtävässä menestyminen edellyttää hyviä sosiaalisia taitoja, oman työn itsenäistä organisointia sekä kykyä ja halua saavuttaa myynnilliset tavoitteet.

Sinulla on oltava soveltuva koulutus ja kyky hahmottaa sekä hyödyntää tietojärjestelmiä.

Aikaisempi kokemus myynnistä ja markkinoinnista luetaan eduksesi.

Tarjoamme sinulle monipuolisen työtehtävän mielenkiintoisessa yhdistyksessä, hyvät työtilat ja työskentelyvälineet sekä mukavan työtäsi tukevan työyhteisön. Palkkaus sopimuksen mukaan. Palkitsemme tavoitteiden saavuttamisesta lisäksi tulospalkkiolla.

Työ alkaa sopimuksen mukaan syksyllä 2022.

Hae työpaikkaa 23.8.2022 mennessä osoitteessa jobs.toitasuomesta.fi

Lisätietoja antaa toiminnanjohtaja Petri Takalo 0400 340063, petri.takalo@mhy.fi sekä myyntipäällikkö Henri Mommo 044 7359262, henri.mommo@mhy.fi

 

Päijänteen Metsänhoitoyhdistys on moderni kahdeksan kunnan alueella, eteläisessä Keski-Suomessa toimiva metsänomistajien edunvalvoja. Metsänomistajajäseniämme on noin 4800, jotka omistavat metsää yhteensä n. 200 000 ha. Toimihenkilöitä palveluksessamme on 35 ja liikevaihtomme on noin 11 milj. €. Metsänhoitoyhdistys on ainoa metsänomistajien edunvalvoja.

www.paijannemhy.fi