Metsäneuvoja Kajaaniin

Haemme Metsäkeskukseen
Metsäneuvojaa Kajaaniin

Tehtävät
• metsänkäyttöilmoitusten ja rahoituslain mukaisten hankkeiden käsittely
• julkisen vallan käyttö tarkastustehtävissä erikseen sovittavan tehtäväjaon mukaisesti
• metsävaratiedon keruuseen liittyvät toimisto- ja maastotehtävät
• metsänomistajien neuvonta

Odotamme hakijalta
• soveltuvaa metsäalan koulutusta
• perehtyneisyyttä metsätalouteen ja sitä koskevaan lainsäädäntöön sekä julkishallinnon tuntemusta
• kykyä hyödyntää paikkatietojärjestelmiä metsätieto- ja tarkastustehtävissä
• maastotyötaitoja
• halukkuutta osaamisen kehittämiseen
• palveluhenkisyyttä ja asiakaspalvelutaitoja
• hyvää suullista ja kirjallista suomen kielen osaamista

Palkkaus määräytyy Metsäkeskuksen työehtosopimuksen palkkaryhmän 7 mukaan, jonka peruspalkka on 2615,20 euroa. Lisäksi voidaan maksaa mahdollista henkilökohtaista palkanosaa.

Tehtävän sijoituspaikka on Kajaani. Työsuhde on toistaiseksi voimassa oleva. Tehtävän aloitus 1.6.2020 tai sopimuksen mukaan.

Työnantajan kuvaus

Suomen metsäkeskuksen tehtävänä on metsiin perustuvien elinkeinojen edistäminen, metsiä koskevan lainsäädännön toimeenpano ja metsätietoihin liittyvien tehtävien hoitaminen

Lisätietoja antaa

Lisätietoja tehtävästä antavat metsätietoasiantuntija Mika Rautiainen puh. 029 432 5109 ja metsätietopäällikkö Anssi Juujärvi puh. 029 432 5316.