Metsäneuvoja metsätieto- ja tarkastuspalveluihin Helsinkiin, Pieksämäelle ja Tampereelle

Haemme Metsäkeskukseen

METSÄNEUVOJAA metsätieto- ja tarkastuspalveluihin Helsinkiin, Pieksämäelle ja Tampereelle

Tehtäviin kuuluu
• metsänkäyttöilmoitusten ja rahoituslain mukaisten hankkeiden käsittely
• julkisen vallan käyttö tarkastustehtävissä erikseen sovittavan tehtäväjaon mukaisesti
• metsävaratiedon keruuseen ja ylläpitoon liittyvät toimisto- ja maastotehtävät
• metsänomistajien neuvonta
Tehtävään valitulta edellytetään
• soveltuvaa metsäalan koulutusta
• perehtyneisyyttä metsätalouteen ja sitä koskevaan lainsäädäntöön sekä julkishallinnon tuntemusta
• kykyä hyödyntää paikkatietojärjestelmää metsätieto- ja tarkastustehtävissä
• maastotyötaitoja
• halukkuutta osaamisen kehittämiseen
• palveluhenkisyyttä ja asiakaspalvelutaitoja
• hyvä suullinen ja kirjallinen suomen- ja ruotsin kielen osaaminen katsotaan eduksi

Lisätietoja ja sähköinen haku 16.12.2018 mennessä osoitteessa www.metsakeskus.fi/avoimet-tyopaikat

Työnantajan kuvaus

Suomen metsäkeskuksen tehtävänä on metsiin perustuvien elinkeinojen edistäminen, metsiä koskevan lainsäädännön toimeenpano ja metsätietoihin liittyvien tehtävien hoitaminen

Lisätietoja antaa

Lisätietoja ja sähköinen haku 16.12.2018 mennessä osoitteessa www.metsakeskus.fi/avoimet-tyopaikat