Metsänhoidon asiantuntija

Haemme Metsäkeskukseen

Metsänhoidon asiantuntijaa

Tehtävät

vastaa Metsäkeskuksen metsänhoitoa ja metsätuhoja koskevan toimintaohjelman toimeenpanosta ohjelman tavoitteiden mukaisesti
vastaa metsänhoidon ja metsätuhojen torjunnan osaamisalueen tulostavoitteiden saavuttamisesta
vastaa metsänhoidon ja metsätuhojen asiantuntijatehtävistä
osallistuu metsänhoitoa ja metsätuhojen torjuntaa koskeviin kehittämishankkeisiin sekä ideoi, laatii ja toteuttaa vastuualueeseensa kuuluvia kehittämishankkeita
osallistuu metsänhoidon ja metsätuhojen sisäiseen ja ulkoiseen koulutukseen
osallistuu metsänhoidon ja metsätuhojen torjunnan valtakunnalliseen ja alueelliseen kehittämiseen, työryhmiin ja toimeenpanoon
voi erikoistua ja toimia erikoisasiantuntijana jollakin metsänhoidon ja metsätuhojen osa-alueella
voi toimia projektitehtävissä
työskentelee ja avustaa kumppanuus- ja asiakastyössä

Odotamme sinulta

asiantuntijuutta metsänhoidon ja metsätuhojen aihealueella
valmiutta ohjelmatyöskentelyyn ja hankerahoituksen hakuun
valmiutta koulutukseen, viestintään ja muuhun osaamisen siirtoon Metsäkeskuksen asiakkaille
kielitaitolain vaatimaa, ja riittävää työtehtävien edellyttämää kielitaitoa

Lisäksi arvostamme

hyviä kouluttaja-, vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja, mediavalmiuksia sekä kykyä edustaa ryhmissä ja julkisuudessa Metsäkeskusta aihealueen asiantuntijana
hyvää suullista ja kirjallista esitystaitoa

Tehtävän palkkaus määräytyy Metsäkeskuksen Tes:n palkkaryhmä 8 mukaan, jonka peruspalkka on 2982,70. Lisäksi voidaan maksaa henkilökohtaista palkanosaa. Tehtävän toimipaikka on Rovaniemi, Oulu tai Kajaani ja se tulee ottaa vastaan 2.3.2020 tai sopimuksen mukaan.

Jätä sähköinen hakemuksesi viimeistään 10.2.2020 osoitteessa https://www.metsakeskus.fi/avoimet-tyopaikat

Työnantajan kuvaus

Suomen metsäkeskuksen tehtävänä on metsiin perustuvien elinkeinojen edistäminen, metsiä koskevan lainsäädännön toimeenpano ja metsätietoihin liittyvien tehtävien hoitaminen

Lisätietoja antaa

Arto Sorri
040 059 3600