Metsänparannus- ja korjuuasiantuntija

Työtehtäviisi tulee kuulumaan yhdistyksen oman puunkorjuun organisointi yhteistyössä aluevastuullisten metsäneuvojiemme kanssa ja suometsien kunnostus- ja metsäteiden rakennus- ja perusparannushankkeiden myynti ja organisointi. Tämän päätyösi ohessa toivomme Sinun markkinoivan myös puukauppa-, metsänhoito- ja asiantuntijapalveluitamme.

Työnantajan kuvaus

Metsänhoitoyhdistys Kaakko ry toimii Haminan kaupungin, sekä Luumäen, Miehikkälän ja Virolahden kuntien alueella. Meillä on n. 3 600 metsänomistajajäsentä, joilla on yhteensä hallinnassaan n. 110 000 metsämaahehtaaria. Vakituisessa työsuhteessa olevia toimihenkilöitä on tällä hetkellä palveluksessamme 13, mutta metsänomistajiemme palvelutarpeen alati kasvaessa ja monipuolistuessa haemme toimeliaaseen joukkoomme vielä yhtä metsätoimihenkilöä lisää.

Lisätietoja antaa

Jarmo Haimila
jarmo.haimila@mhy.fi
0500556913