Metsätalousinsinööri

Kuopion kaupunkiympäristön palvelualueella maaomaisuuden hallintapalveluissa on haettavana metsätalousinsinöörin vakinainen tehtävä. Tehtävä alkaa 17.4.2023 tai sopimuksen mukaan.

Metsätalousinsinööri vastaa kaupungin n. 11500 ha:n metsäomaisuuden hoidon suunnittelusta, valmistelusta ja toteutuksesta, metsäluonnon monimuotoisuuden edistämisestä, metsätietojärjestelmästä ja urakoinnista. Lisäksi hän vastaa metsien virkistyskäytön edistämisestä yhteistyössä muun metsät ja vesialueet tiimin kanssa.

Tehtävässä tulee suunnitella valmistella metsänhoidon suunnitelmat ja kilpailutukset sekä valvoa urakoitsijoiden työn laatua ja puutavaran toimituksia. Tehtävä sisältää urakkamaksujen sekä puutavarasta tulevien rahavirtojen valvonnan. Liikevaihto on tällä hetkellä noin 3,1 M€. Tehtävät tulee toteuttaa annetun talousavion puitteissa ja sovituissa aikatauluissa.

Metsätalousinsinööri toimii kaupunginmetsänhoitajan sijaisena hänen poissa ollessaan.

Kelpoisuusvaatimuksena on vähintään metsätalousinsinöörin (AMK) koulutus. Lisäksi arvostetaan käytännössä hankittua kokemusta metsien hoidosta ja suunnittelusta, puukaupasta, metsäluonnon monimuotoisuuden edistämisestä, metsätietojärjestelmistä ja niiden käytöstä sekä puunkorjuun suunnittelusta ja valvonnasta. Kokemus taajamametsien hoidosta on myös eduksi, samoin kun hyvät ihmissuhde- ja vuorovaikutustaidot.

 

Työaika: 36,25 t/vko

Palkkaus: hakijan kokemuksesta riippuen 3832,10 € tai 3919,67 €.

Tehtävän täytössä noudatetaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa.

 

Tehtävään valitun on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus 30 päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksisaannista. Tehtävään valitulla tulee olla B-luokan ajokortti ja auto käytettävissä. Varsinaisen työajan ulkopuolella tulee työpuhelin olla avoinna urakoitsijoiden ohjaamista varten.

Haastatteluaikataulu: viikot 11-12

Organisaation kuvaus

Metsät ja vesialueet on osa maaomaisuuden hallintapalveluita kaupunkiympäristön palvelualueella. Metsät ja vesialueet vastaa Kuopion kaupungin laajasta ja arvokkaasta n. 11500 ha:n metsäomaisuuden ja n. 9000 ha:n vesiomaisuuden hoidosta ja käytöstä. Metsien käyttötarkoitus ja tulevaisuuden odotukset vaihtelevat mm. metsien sijainnista, kaavoitustilanteesta ja historiasta riippuen. Metsien käyttöön kohdistuu paljon erilaisia arvoja ja odotuksia: taloudelliset odotukset, luonnon monimuotoisuuden edistäminen, raakamaareservi, virkistyskäyttö, asuinympäristö, hiilinielu ja hiilivarasto.  Lisäksi vastuulla on kaupungin ulkoilu- ja retkeilypalveluiden tuottaminen. Metsät vesialueet tiimissä työskentelee 7 henkilöä ja vuodenajasta riippuen yksikön töitä tekee 10 – 20 urakoitsijoiden palveluksessa olevaa henkilöä. Metsät ja vesialueet tulotavoite on n. 3,1 M€.

Yhteystiedot

Kaupunginmetsänhoitaja Heikki Soininen, puh. +358447185269 viikoilla 5-7 ja 9.

https://www.kuntarekry.fi/fi/tyopaikat/metsatalousinsinoorin-tehtava-481173-1/

 www.kuopio.fi