Metsätietoasiantuntija

Haemme Metsäkeskukseen määräaikaista
METSÄTIETOASIANTUNTIJAA

metsätieto- ja tarkastuspalveluihin itäiselle palvelualueelle Joensuuhun

 

Metsätietoasiantuntija

 • vastaa metsävaratiedon tuottamisen eri työvaiheista, tuesta ja laadunseurannasta inventointialueella
 • prosessoi metsätietoa tiedonkeruun eri vaiheissa
 • vastaa metsätietojärjestelmien toimivuudesta sekä käytön tuesta palvelualueella
 • tukee paikkatiedon käyttöä rahoitus- ja tarkastustoiminnassa
 • tukee metsävaratiedon ajantasaistusprosessia
 • valvoo metsävaratiedon laatua ja ajantasaisuutta
 • tekee metsätietoanalyyseja ja siirtää metsätietoa asiakkaille
 • osallistuu prosessin valtakunnalliseen kehittämiseen
 • osallistuu koulutustehtäviin oman osaamisalansa osalta
 • toimii tiimissä palvelualueen metsätietoasiantuntijoiden kanssa sovitun työnjaon mukaisesti
 • hoitaa tarvittaessa koko palvelun metsätietotehtäviä valtakunnallisen työnjaon mukaisesti

 

Odotamme hakijalta

 • perehtyneisyyttä metsätalouteen ja sitä koskevaan lainsäädäntöön sekä julkishallinnon tuntemus
 •  kykyä hyödyntää hyvin Riihi- ja Kanto-,Maasto- ja Aarni-tietojärjestelmiä metsätieto-ja tarkastustehtävissä tai vastaavien paikkatietojärjestelmien hyvää hallintaa
 • soveltuvaa koulutusta
 • halukkuutta osaamisensa ja toiminnan kehittämiseen
 • palveluhenkisyyttä ja asiakaspalvelutaitoja
 • kielitaitolain vaatimaa ja riittävää työtehtävien edellyttämää kielitaitoa
 • kykyä itsenäiseen työskentelyyn ja tiimityötaitoja

Tehtävän palkkaus määräytyy Metsäkeskuksen työehtosopimuksen palkkaryhmän 9 mukaan ja tehtävä on määräaikainen ajalle 1.6.2018 – 31.8.2020.

Tehtävä tulee ottaa vastaan 1.6.2018 tai sopimuksen mukaan. Sijoituspaikka on Joensuu.

Jätä sähköinen hakemuksesi viimeistään 29.4.2018 osoitteessa https://www.metsakeskus.fi/avoimet-tyopaikat

Työnantajan kuvaus

Suomen metsäkeskuksen tehtävänä on metsiin perustuvien elinkeinojen edistäminen, metsiä koskevan lainsäädännön toimeenpano ja metsätietoihin liittyvien tehtävien hoitaminen

Lisätietoja antaa

Metsätietopäällikkö Jussi Lappalainen
puh. 029 432 5016