Metsätietoasiantuntija Ouluun

Haemme Metsäkeskukseen

Metsätietoasiantuntijaa pohjoiselle palvelualueelle Ouluun

Tehtävät
• metsävaratiedon tuottamisen eri työvaiheet, tuki ja laadunseuranta inventointialueella
• metsätiedon prosessointi tiedonkeruun eri vaiheissa
• vastata metsätietojärjestelmien toimivuudesta sekä käytön tuesta palvelualueella
• paikkatiedon käytön tukeminen rahoitus- ja tarkastustoiminnassa
• tukea metsävaratiedon ajantasaistusprosessia
• valvoa metsävaratiedon laatua ja ajantasaisuutta
• metsätietoanalyysien tekeminen ja metsätiedon siirto asiakkaille
• osallistuminen prosessin valtakunnalliseen kehittämiseen
• osallistuminen koulutustehtäviin oman osaamisalansa osalta
• tiimissä työskentely palvelualueen metsätietoasiantuntijoiden kanssa sovitun työnjaon mukaisesti

Odotamme hakijalta
• paikkatietojärjestelmien hyvää hallintaa (erityisesti ArcGIS)
• soveltuvaa koulutusta
• halukkuutta osaamisensa ja toiminnan kehittämiseen
• palveluhenkisyyttä ja asiakaspalvelutaitoja
• kielitaitolain vaatimaa ja riittävää työtehtävien edellyttämää kielitaitoa
• kykyä itsenäiseen työskentelyyn ja tiimityötaitoja
• julkishallinnon tuntemusta

Lisäksi arvostamme
• perehtyneisyyttä metsätalouteen ja sitä koskevaan lainsäädäntöön

Työsuhde on toistaiseksi voimassa oleva. Tehtävän palkkaus määräytyy Metsäkeskuksen työehtosopimuksen palkkaryhmän 9 mukaan.

Tehtävä tulee ottaa vastaan 17.6.2019 tai sopimuksen mukaan ja sen sijoituspaikka Oulu.

Jätä sähköinen hakemuksesi viimeistään 3.6.2019 osoitteessa https://www.metsakeskus.fi/avoimet-tyopaikat

Työnantajan kuvaus

Suomen metsäkeskuksen tehtävänä on metsiin perustuvien elinkeinojen edistäminen, metsiä koskevan lainsäädännön toimeenpano ja metsätietoihin liittyvien tehtävien hoitaminen

Lisätietoja antaa

metsätietopäällikkö Anssi Juujärvi
029 432 5316