Metsätietoasiantuntija

Haemme Metsäkeskukseen METSÄTIETOASIANTUNTIJAA metsätieto- ja tarkastuspalveluihin Helsinkiin, Lahteen tai Vaasaan.

Metsätietoasiantuntija

 • vastaa metsävaratiedon tuottamisen eri työvaiheista, tuesta ja laadunseurannasta inventointialueella
 • prosessoi metsätietoa tiedonkeruun eri vaiheissa
 • vastaa metsätietojärjestelmien toimivuudesta sekä käytön tuesta palvelualueella
 • tukee paikkatiedon käyttöä rahoitus- ja tarkastustoiminnassa
 • tukee metsävaratiedon ajantasaistusprosessia
 • valvoo metsävaratiedon laatua ja ajantasaisuutta
 • tekee metsätietoanalyyseja ja siirtää metsätietoa asiakkaille
 • käyttää tarvittaessa julkista valtaa hallintoasioiden esittelytehtävissä myöhemmin vahvistettavan tehtäväjaon mukaisesti
 • osallistuu prosessin valtakunnalliseen kehittämiseen
 • osallistuu koulutustehtäviin oman osaamisalansa osalta
 • toimii tiimissä palvelualueen metsätietoasiantuntijoiden kanssa sovitun työnjaon mukaisesti
 • hoitaa tarvittaessa koko palvelun metsätietotehtäviä valtakunnallisen työnjaon mukaisesti

Hakijalta edellytetään

 • perehtyneisyyttä metsätalouteen ja sitä koskevaan lainsäädäntöön sekä julkishallinnon tuntemus
 • kykyä hyödyntää hyvin Riihi- ja Kanto-,Maasto- ja Aarni-tietojärjestelmiä metsätieto-ja tarkastustehtävissä tai vastaavien
  paikkatietojärjestelmien hyvää hallintaa
 •  soveltuvaa koulutusta
 •  halukkuutta osaamisensa ja toiminnan kehittämiseen
 • palveluhenkisyyttä ja asiakaspalvelutaitoja
 • kielitaitolain vaatimaa ja riittävää työtehtävien edellyttämää kielitaito
 • kykyä itsenäiseen työskentelyyn ja tiimityötaitoja
 • hyvä ruotsin kielen taito katsotaan hakijalle eduksi

Työsuhde on toistaiseksi voimassa oleva ja sen palkkaus määräytyy Suomen metsäkeskus tes:n palkkaryhmän 9 mukaisesti. Tehtävän vastaanotto 1.5.2017 tai sopimuksen mukaan ja sen sijoituspaikkana on joko Helsinki, Lahti tai Vaasa.

Jätä hakemuksesi ja CV:si osoitteessa www.metsakeskus.fi/avoimet-tyopaikat

Työnantajan kuvaus

Suomen metsäkeskuksen tehtävänä on metsiin perustuvien elinkeinojen edistäminen, metsiä koskevan lainsäädännön toimeenpano ja metsätietoihin liittyvien tehtävien hoitaminen

Lisätietoja antaa

Metsätietopäällikkö Magnus Nilsson
029 432 4102