Operaatioesimies

Työtehtävät sisältävät yhteydenpitoa asiakkaisiin, varastonhallintaa, tavoitteellista kuljetuksien ohjausta, työnjohtotehtäviä sekä ympäristövastuullisuutta.
Odotamme sinulta oma-aloitteellisuutta, päätöksentekokykyä, vuorovaikutustaitoja, logistista ajattelukykyä, tuloksellista työskentelytapaa, metsäalan amk-tutkintoa, hyviä IT-taitoja ja vähintään B-tason ajo-oikeutta.
Kokemus vastaavanlaisista työtehtävistä ja erilaisten ohjausjärjestelmien hallinnasta katsotaan eduksi.

Työnantajan kuvaus

Puukuljetus J. Immonen on Etelä-Savon alueella kuljetuspalveluita tarjoava yritys. Päätoimialanamme on ainespuun kuljetus metsäteiden varsilta kuljetustilausten mukaisesti käyttöpaikoille. Suurimpina asiakkainamme ovat UPM Metsä, Metsä Group ja Stora Enso. Ajamme puita sekä omalla kalustolla että yhteistyökumppaniverkoston voimin.
Työalue on Etelä-Savon alue ja työpaikka sijaitsee Mäntyharjussa.

Lisätietoja antaa

Tanja Häkkinen tai Jari Immonen
tanjahakkinen@gmail.com
0400188566 Tanja 0400555596 Jari