Operaatiojohtaja

 

Vahvistamme organisaatiotamme ja haemme vakituiseen työsuhteeseen

 

OPERAATIOJOHTAJAA

 

vastaamaan metsänhoito- ja puunkorjuupalveluidemme tuottamisesta ja kehittämisestä yhdessä metsänhoitoesimiestemme, sekä metsureiden ja urakoitsijoiden kanssa. Toimipaikkana Kuopion toimisto. Pääasiallisia työtehtäviä ovat tiimeissä olevien metsänhoitoesimiesten työn tukeminen ja johtaminen, metsuri- ja urakointisopimusten ylläpito sekä erikseen nimettyjen yhteisöasiakkaidemme palvelutuotannosta vastaaminen. Oleellinen osa toimenkuvaa on palvelun laadun kehittäminen sekä huolehtiminen riittävistä resursseista.  Työskentely tapahtuu myyntijohtajan työparina.

 

Valittavalta henkilöltä edellytämme vähintään metsätalousinsinöörin koulutusta. Työssä menestyminen vaatii hyviä yhteistyö- ja töiden organisointitaitoja sekä ammatillisia taitoja puunkorjuussa ja metsänhoitotöiden toteutuksessa. Riittävä käytännön työkokemus vastaavista tehtävistä sekä työ- ja sopimusjuridiikan osaaminen ovat vaatimuksiamme. Metsänhoitoyhdistyksen käytössä olevien ohjelmistojen hyvä tunteminen on välttämätöntä.

 

Tarjoamme YT/Meto TES:n mukaisen palkan, nykyaikaiset työvälineet, haasteellisen tehtävän kehittyvässä työyhteisössä sekä kannustavan palkkausjärjestelmän.

 

Metsänhoitoyhdistys Pohjois-Savon hallitukselle osoitetut hakemukset tulee toimittaa 12.8.2018 mennessä sähköpostilla osoitteella pekka.sahlman@mhy.fi. Hakemuksen liitteeksi CV, sekä haettavan tehtävän kannalta tärkeimmät työ- ja opintotodistukset. Tiedotamme valinnasta kotisivuillamme.

 

Lisätietoja antaa 11.7-12.7.2018 klo 12.00-15.00

johtaja Pekka Sahlman puh.  0400-378286.

Työnantajan kuvaus

Metsänhoitoyhdistys Pohjois-Savo palvelee metsänomistajia 8 kunnan alueella. Päätoimistomme on Kuopiossa. Palveluksessamme on 32 toimihenkilöä.