Operaatiopäällikkö, puunhankinta (Vihti, Nurmijärvi, Hyvinkää)

Haemme Vapo Energy -divisioonan biopolttoainetiimiin vahvistukseksi puunhankinnan huippuosaajaa. Päävastuualueenasi ovat puunhankinta sekä puun varastojen ja toimitusten hallinta. Tehtävän sijainti on puupolttoaineen ostoalueella ja tehtävän hoitaminen onnistuu pitkälti myös kotitoimistolta puunhankinta-alueella (Vihti, Nurmijärvi, Hyvinkää).

Operaatiopäällikkönä vastaat ja johdat puunhankintaa siten, että määrälliset, laadulliset ja kustannukselliset tavoitteet saavutetaan alueen tavoitteiden mukaisesti. Vastaat siis mm. vastuualueesi puun ostosta, korjuun ja metsäkuljetusten sekä asiakastoimitusten toiminnansuunnittelusta, ohjauksesta ja kehittämisestä.

Tämän lisäksi vastaat puuvarastojen ja puupolttoainevarastojen ylläpidosta tietojärjestelmissä. Tuet lisäksi omalla toiminnallasi ja tiedollasi tuotteen toimitusta yhdessä logistiikan toimitusketjun sekä yrittäjäverkoston kanssa.

Hakijalta toivomme:

-Kokemusta puun ostosta vähintään 5 vuotta suoraan metsänomistajilta ja/tai puunhankinnasta yleisesti eri kumppaneilta

-Asiakastoimitusprosessin tuntemusta, sisältäen mm. puuvarastojen operatiivisen hallinnan ja energiapuun mittauksen

-Yliopisto- tai ammattikorkeakoulututkintoa, esim. metsätalousinsinööri tai metsänhoitaja

-Sujuvaa suomen ja englannin taitoa.

Eduksi katsomme hakkurien ja logistiikan ohjaamiseen liittyvän osaamisen sekä metsätalouden ja metsänhoidon perusteiden osaamisen.

Vapo Energy tarjoaa sinulle ison, luotettavan ja hyvämaineisein työnantajan puitteet toiminnallesi. Sinulla on myös mahdollisuus olla mukana uuden puunhankintatoimintamallin käyttöönotossa. Lisäksi sinulla on mahdollisuus kasvattaa osaamistasi kiinnostavassa energiapuunhankintatoiminnassa.

Lisätietoja tehtävästä antaa Barona Engineeringiltä Kristiina Vormala, 040 837 4019, parhaiten tavoitettavissa torstaisin klo 13-14.

Haluamme turvata terveytesi ja varmistaa yhdenvertaisen haastattelukokemuksen hakijoille myös koronaviruksen aikana. Niinpä Baronalle hakeminen on helppoa myös poikkeuksellisessa tilanteessa. Rekrytoinneissa hyödynnämme puhelimen lisäksi videokysymyksiä tai -haastattelua. Se on vaivatonta ja turvallista!

Jätä hakemus: https://careers.barona.fi/tyopaikka/5e79b62fba872700200ece9f/Operaatiopaallikko-puunhankinta-VAPO-Oy/

Työnantajan kuvaus

Vapon Energy-divisioonaan on keskitetty kotimaisten polttoaineiden myynti. Biofuels-liiketoiminta vastaa divisioonan energiapuun hankinnasta sekä pellettien raaka-aineen hankinnasta ja tuotannosta Suomessa. Tavoitteenamme on seuraavien vuosien aikana kasvattaa merkittävästi uusiutuvien biopolttoaineiden tarjontaan perustuvaa liiketoimintaa ja palveluita. Olemme osa kansainvälistä Vapo-konsernia, joka edistää liiketoiminnoillaan puhdasta ja vettä säästävää paikallista elintarviketuotantoa, tarjoaa paikallisia polttoaineita sekä lämmön- ja höyryntuotantoratkaisuja, kehittää uusia tuotteita saastuneen ympäristön puhdistamiseen sekä luo hyvinvointia työllistämällä, kierrättämällä ja luomalla viihtyisiä elinympäristöjä.

www.vapo.fi

Lisätietoja antaa

Lisätietoja tehtävästä antaa Barona Engineeringiltä Kristiina Vormala, 040 837 4019, parhaiten tavoitettavissa torstaisin klo 13-14.
kristiina.vormala@barona.fi
040 837 4019