Operaatiopäällikkö, Puupolttoaineet

Neovan Wood Fuels-organisaation puupolttoaineiden toimitusketjuun haetaan määräaikaiseen tehtävään

OPERAATIOPÄÄLLIKKÖÄ

vastaamaan puupolttoaineen toiminnoista asiakaslähtöisesti, taloudellisesti, tavoitteiden mukaisesti sekä yhteistyössä Energia divisioonan muiden henkilöiden kanssa.

Operaatiopäällikkö vastaa puuvarastojen ja puupolttoainevarastojen ylläpidosta tietojärjestelmissä. Hän tukee omalla toiminnallaan, suunnittelulla ja tiedoilla tuotteen toimitusta yhdessä logistiikan toimitusketjun sekä yrittäjäverkoston kanssa. Hän vastaa oman vastuualueensa prosessien asiakas- ja kumppanilähtöisestä toiminnasta, kustannustehokkuudesta, toiminnan laadusta, palo- ja työturvallisuudesta, ympäristölupamääräysten noudattamisesta ja sidosryhmäasioista sekä toiminnan kehittämisestä.

Tehtävässä menestyminen edellyttää:
• Sujuvaa suomen ja englannin kielen suullista ja kirjallista taitoa
• Vähintään 5 vuoden työkokemusta alalta
• Puunosto-osaaminen, puumarkkinaosaaminen, puuvarastojen operatiivinen hallinta, energiapuun mittaus, asiakastoimitusprosessin tuntemus, energiatuotannon pääperiaatteiden tuntemus katsotaan eduksi
• Systemaattisuutta, hyviä vuorovaikutustaitoja, kykyä ja halua oppia uusia asioita sekä kykyä itsenäiseen työskentelyyn

Tehtävään soveltuva koulutus on ylempi/alempi korkeakoulu tai AMK, erikoistumisala esim. metsätalousinsinööri, metsänhoitaja.

Tehtävän toimialue on Satakunnan, Pirkanmaan ja Varsinais-Suomen alueilla. Tehtävä on määräaikainen ajalla 01.10.2021- 31.05.2022.

Jätä hakemuksesi viimeistään 19.9.2021 osoitteessa neova-group.com/rekrytointi – Avoimet työpaikat.

Työnantajan kuvaus

Neova Fuels myy paikallisia puupolttoaineita ja energiaturvetta Vapo-brändillä sekä vastaa konsernin energiapuun hankinnasta. Uusiutuvien biopolttoaineiden osuus on jo yli puolet divisioonan liikevaihdosta. Tavoitteena on seuraavien vuosien aikana kasvattaa merkittävästi uusiutuvien biopolttoaineiden tarjontaan perustuvaa liiketoimintaa ja palveluita. Divisioona vastaa konsernin maa- ja kiinteistöomaisuuden hallinnoinnista ja optimoinnista sekä tuulivoimahankkeista.

Olemme kansainvälinen yritys, jonka liiketoiminnan tavoitteena on varmistaa elämän perusedellytykset kaikille: puhdasta ruokaa, ilmaa ja vettä. Edistämme liiketoiminnoillamme ammattimaista kasvattamista ja puutarhaviljelyä, houkuttelevien ja miellyttävien elinympäristöjen rakentamista sekä eläinten hyvinvointia. Tarjoamme asiakkaillemme paikallisia polttoaineita ja valmistamme aktiivihiiltä ilman ja veden puhdistamiseen.

Lisätietoja antaa

Lisätietoja tehtävästä antaa Mikko Kylä-Setälä, puh. 040 184 2483, ke 8.9. klo 14-16.30, ma 13.9. klo 15.30-16.30 ja ti 14.9. 15.30-16.30.
mikko.kyla-setala@neova-group.com
040 184 2483