Operaatiovastaava

Haemme Pohjoisen alueelle Kajaaniin määräaikaiseen työsuhteeseen

OPERAATIOVASTAAVAA,

jonka päävastuualueina ovat puunhankinta sekä toimitukset- ja ajojärjestely.

Operaatiovastaava on vastuussa oman vastuualueensa palveluprosessien asiakaslähtöisestä toiminnasta, kustannustehokkuudesta, toiminnan laadusta, palo- ja työturvallisuudesta, ympäristölupamääräysten noudattamisesta, sidosryhmäasioista sekä tarvittavien tietojärjestelmien ylläpidosta ja tietojen oikeellisuudesta. Myös prosessien kehittäminen on osa joka päiväistä työtä.

Operaatiovastaava vastaa ja johtaa alueen puunhankintaa siten, että määrälliset, laadulliset ja kustannukselliset tavoitteet saavutetaan.
Hän on vastuussa alueensa toimitusten ja logistiikkatoimintojen päivittäisestä suunnittelusta ja toteutuksesta sekä alueen toimitusyrittäjien ohjauksesta ja valvonnasta. Operaatiovastaava osallistuu tarvittaessa toimituspäivystykseen osana toimitustiimiä.

Tehtävässä menestyminen edellyttää tietoteknistä osaamista, tehtävään soveltuvaa koulutusta (esim. metsä- tai energia-alan insinööri amk tai vastaava) sekä määrätietoista positiivista asennetta ja halua kehittää asioita tiimissä.

Hakemukset osoitteeseen www.vapo.com/rekrytointi – Avoimet työpaikat

Hakuaika päättyy 1.1.2018.

Työnantajan kuvaus

Vapo Oy on Suomen valtion sekä alueellisten ja paikallisten energiayhtiöiden omistama moderni asiantuntijaorganisaatio.
Vapo Oy tarjoaa asiakkailleen paikallisia kiinteitä polttoaineita sekä monipuolisia energiaratkaisuja. Vapo tuottaa myös itse lämpöä ja sähköä näistä kotimaisista paikallisista polttoaineista.

Lisätietoja antaa

Toimitusketjupäällikkö Vesa Tiikkaja, 0400 685 240.