Rahoituksen ja tarkastuksen asiantuntija Joensuuhun

Haemme Metsäkeskukseen

Rahoituksen ja tarkastuksen asiantuntijaa Joensuuhun

Tehtävät
• kestävän metsätalouden määräaikaisen rahoituslain mukaisten tukipäätösten valmistelu ja esittely
• yhteismetsälain ja riistavahinkolain mukaisten asioiden valmistelu ja esittely
• muiden metsiä koskevan lainsäädännön toimeenpanoon liittyvien päätösten valmistelu ja esittely
• työtehtäviin liittyvien lausuntojen valmistelu ja esittely
• rahoitus- ja tarkastustehtäviin liittyvä asiakastyö, metsänomistajat ja alan toimijat
• sisäinen ja ulkoinen koulutus metsiä koskevan lainsäädännön osalta
• osallistuminen prosessin kehittämiseen
• metsäneuvojien tukeminen tarkastustoiminnassa

Odotamme hakijalta
• tehtävään soveltuvaa koulutusta
• perehtyneisyyttä metsätalouteen ja sitä koskevaan lainsäädäntöön
• hyvää hallinnollista osaamista
• selkeää kirjallista ja suullista ilmaisua
• palveluhenkisyyttä ja hyviä vuorovaikutustaitoja
• kykyä sekä itsenäiseen työskentelyyn että yhdessä tekemiseen
• halukkuutta ja kykyä toiminnan kehittämiseen
• paikkatietojärjestelmien tuntemusta
• kielitaitolain vaatimaa ja riittävää työtehtävien edellyttämää kielitaitoa

Lisäksi arvostamme
• oikeudellista osaamista
• kouluttajakokemusta

Tehtävä tulee ottaa vastaan 19.10.2020 tai sopimuksen mukaan. Työsuhde on toistaiseksi voimassa oleva. Tehtävän palkkaus määräytyy Metsäkeskuksen työehtosopimuksen palkkaryhmän 10 mukaan, jonka peruspalkka on 3679,90 euroa /kk, lisäksi voidaan maksaa henkilökohtaista palkanosaa. Tehtävän sijoituspaikka on Joensuu.

Jätä sähköinen hakemuksesi viimeistään 17.9.2020 osoitteessa https://www.metsakeskus.fi/avoimet-tyopaikat

Työnantajan kuvaus

Suomen metsäkeskuksen tehtävänä on metsiin perustuvien elinkeinojen edistäminen, metsiä koskevan lainsäädännön toimeenpano ja metsätietoihin liittyvien tehtävien hoitaminen

Lisätietoja antaa

Rahoitus - ja tarkastuspäällikkö Mikko Korhonen
029 432 5012