Rahoituksen ja tarkastuksen asiantuntija Kuopioon

Haemme Suomen metsäkeskukseen

Rahoituksen ja tarkastuksen asiantuntijaa Kuopioon

 

Tehtäväsi ovat

 

kestävän metsätalouden määräaikaisen rahoituslain mukaisten tukipäätösten valmistelu ja esittely

yhteismetsälain ja riistavahinkolain mukaisten asioiden valmistelu ja esittely

muiden metsiä koskevan lainsäädännön toimeenpanoon liittyvien päätösten valmistelu ja esittely

työtehtäviin liittyvien lausuntojen valmistelu ja esittely

rahoitus- ja tarkastustehtäviin liittyvä asiakastyö, metsänomistajat ja alan toimijat

sisäinen ja ulkoinen koulutus metsiä koskevan lainsäädännön osalta

osallistuminen prosessin kehittämiseen

metsäneuvojien tukeminen tarkastustoiminnassa.

 

Odotamme sinulta

 

tehtävään soveltuvaa koulutusta

perehtyneisyyttä metsätalouteen ja sitä koskevaan lainsäädäntöön

hyvää hallinnollista osaamista

selkeää kirjallista ja suullista ilmaisua

palveluhenkisyyttä ja hyviä vuorovaikutustaitoja

kykyä sekä itsenäiseen työskentelyyn että yhdessä tekemiseen

halukkuutta ja kykyä toiminnan kehittämiseen

paikkatietojärjestelmien tuntemusta

kielitaitolain vaatimaa ja riittävää työtehtävien edellyttämää kielitaitoa.

 

Lisäksi arvostamme

 

oikeudellista osaamista

kouluttajakokemusta.

 

Tarjoamme sinulle valtakunnallisen verkoston, joustavat työntekomahdollisuudet ja mahdollisuuden lisätä omaa osaamista. Lue lisää Metsäkeskuksesta työpaikkana.

Palkkaus määräytyy Suomen metsäkeskuksen työehtosopimuksen palkkaryhmän 10 mukaisesti, jonka peruspalkka on 3679,90 euroa/kk. Lisäksi voidaan maksaa henkilökohtaista palkanosaa.

Tehtävän sijoituspaikka on Kuopio. Työsuhde on toistaiseksi voimassa oleva. Tehtävä tulee ottaa vastaan 14.12.2020 tai sopimuksen mukaan.

Työnantajan kuvaus

Suomen metsäkeskuksen tehtävänä on metsiin perustuvien elinkeinojen edistäminen, metsiä koskevan lainsäädännön toimeenpano ja metsätietoihin liittyvien tehtävien hoitaminen

Lisätietoja antaa

Rahoitus- ja tarkastuspäällikkö Mikko Korhonen
040 352 3090