Rahoitus- ja tarkastuspäällikkö pohjoiselle palvelualueelle

Haemme Metsäkeskukseen

Rahoitus- ja tarkastuspäällikköä pohjoiselle palvelualueelle

Tehtävät
• vastaa metsiä koskevan lainsäädännön toimeenpanosta ja tukipäätöksistä pohjoisella palvelualueella
• käyttää tehtävänsä mukaisesti ratkaisuvaltaa julkisen vallan käyttöä koskevissa asioissa
• vastaa palvelualueella metsätieto- ja tarkastuspalveluiden resurssien käytöstä yhdessä metsätietopäällikön kanssa
• vastaa rahoitus- ja tarkastustehtäviin liittyvästä asiakastyöstä
• toimii palvelualueella työskentelevien henkilöiden henkilöstöhallinnollisena esimiehenä ja vastaa heidän osaamisen kehittämisestä
• osallistuu rahoitus- ja tarkastuspalveluiden toiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen

Kelpoisuusvaatimus
• tehtävään soveltuva ylempi korkeakoulututkinto, hyvä perehtyneisyys metsätalouteen ja sitä koskevaan lainsäädäntöön sekä julkishallinnon tuntemus

Odotamme hakijalta
• kielitaitolain vaatimaa ja riittävää työtehtävien edellyttämää kielitaitoa
• metsätalouden sidosryhmien ja toimijakentän laaja-alaista tuntemusta
• yhteistyötaitoja

Lisäksi arvostamme
• hyvää hallinnollista osaamista ja esimieskokemusta
• näkemystä digitaalisen hallinnon menettelyistä ja niiden kehittämisestä

Työsuhde on toistaiseksi voimassa oleva ja tehtävä tulee ottaa vastaan 15.2.2020. Tehtävän palkkaus määräytyy Metsäkeskuksen tes:n palkkaryhmä 12 mukaan, jonka peruspalkka on 4087,90 euroa, lisäksi voidaan maksaa henkilökohtaista palkanosaa.

Tehtävän sijoituspaikka on Kajaani, Oulu tai Rovaniemi.

Jätä sähköinen hakemuksesi viimeistään 2.12.2019 osoitteessa https://www.metsakeskus.fi/avoimet-tyopaikat

Työnantajan kuvaus

Suomen metsäkeskuksen tehtävänä on metsiin perustuvien elinkeinojen edistäminen, metsiä koskevan lainsäädännön toimeenpano ja metsätietoihin liittyvien tehtävien hoitaminen

Lisätietoja antaa

Lisätietoja tehtävästä antaa metsäjohtaja Anna Rakemaa puh. 029 432 5402.
puh. 029 432 5402