Rahoitus- ja tarkastuspäällikkö valtakunnallisiin tehtäviin

Haemme Suomen metsäkeskukseen

Rahoitus- ja tarkastuspäällikköä valtakunnallisiin tehtäviin

Tehtävänäsi on 

 • vastata metsätalouden rahoitusta koskevan lainsäädännön ja riistavahinkolain mukaisten rajoituksen alaisten varojen maksatuksista ja tilityksistä sekä varojen käytön sisäisestä valvonnasta
 • vastata kestävän metsätalouden määräaikaisen rahoituslain ja metsitystukilain käyttösuunnitelmaesitysten koostamisesta metsäkeskuksen johtokunnalle ja maa- ja metsätalousministeriölle sekä käyttösuunnitelmien toteutumisen seurannasta
 • ohjata sähköisen asiointipalvelun ja tiedonsiirtorajapinnan (teknisen rajapinnan) kautta toimitettavien hakemuksien ja ilmoituksien käsittelyä
 • vastata hankehallintoyksikön tiimin toiminnasta ja toimia esihenkilönä yksikön asiantuntijoille ja hankehallintosihteereille
 • ratkaista henkilötietojen luovuttamista Metsäkeskuksen metsätietojärjestelmästä koskevat päätökset
 • käyttää tehtävänsä mukaisesti ratkaisuvaltaa julkisen vallankäyttöä koskevissa asioissa
 • osallistua metsätieto- ja tarkastuspalveluiden toiminnan kehittämiseen.

Odotamme sinulta

 • tehtävään soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa
 • hyvä perehtyneisyyttä metsätalouteen ja sitä koskevaan lainsäädäntöön sekä julkishallinnon tuntemusta.

Lisäksi arvostamme

 • hyvää hallintomenettelyjen ja julkishallinnon tiedonhallinnan tuntemusta
 • tietojen julkisuutta ja henkilötietojen suojaa koskevien asioiden tuntemusta
 • julkisyhteisön henkilöstöltä lain mukaan edellytettävää kielitaitoa
 • metsätalouden sidosryhmien ja toimijakentän laaja-alaista tuntemusta
 • käytännössä osoitettua johtamistaitoa.

Meillä pääset osaksi valtakunnallista asiantuntijoiden verkostoa. Tukenasi ovat tiimisi lisäksi metsäalan asiantuntijamme. Voit tehdä työtä joustavasti ja monipaikkaisesti sekä kehittää omaa osaamistasi. Lue lisää Metsäkeskuksesta työpaikkana.

Tehtävän palkkaus määräytyy Metsäkeskuksen työehtosopimuksen palkkaryhmän 12 mukaan, jonka peruspalkka on 4392,70 euroa/kk. Lisäksi voidaan maksaa mahdollista henkilökohtaista palkanosaa. Tehtävän sijoituspaikka on jokin Metsäkeskuksen toimistoista sopimuksen mukaan. Työsuhde on toistaiseksi voimassa oleva ja se tulee ottaa vastaan 1.5.2023 alkaen tai sopimuksen mukaan.

Työnantajan kuvaus

Suomen metsäkeskus kerää ja jakaa tietoa Suomen metsistä. Se neuvoo ja kouluttaa metsänomistajia metsien hoidossa, kestävässä hyödyntämisessä ja suojelussa. Lisäksi Metsäkeskus valvoo, että yritykset ja yksityishenkilöt noudattavat metsää koskevia lakeja. Metsäkeskus myös edistää sitä, että metsiin perustuvat elinkeinot ovat mahdollisimman monipuolisia ja toiminta on kannattavaa. Metsäkeskuksen toimintaa ohjaa ja rahoittaa maa- ja metsätalousministeriö.

Lisätietoja antaa

Anna Rakemaa
040 352 9080