SKOGSEXPERT, Korsholm / METSÄASIANTUNTIJA, Mustasaari

Metsä Groups virkesanskaffning och skogstjänster ansvarar för de tjänster som erbjuds skogsägarna samt utvecklingen av dessa tjänster. Vi anskaffar allt virke som Metsä Group använder. Våra skogsproffs är verksamma i hela landet och de tar hand om det som är allra viktigast för oss: våra ägarmedlemmar och deras skog. Vi vill vara en föregångare inom hållbart skogsbruk.

Metsä Groups arbetsgemenskap är en tät och sammansvetsad grupp entusiastiska proffs, vilka har en nyckelroll i arbetet med att hindra klimatförändringen.

Vi söker en

SKOGSEXPERT

till Vasa anskaffningsdistrikt

Din roll i framtidens Metsä

Som skogsexpert ansvarar du för virkeshandel, försäljning av skogstjänster samt en bra kundupplevelse i Korsholmsområdet. Din verksamhetspunkt är distriktskontoret i Vasa i ett kunnigt team. Du är en viktig del av ett arbetskollektiv på över 20 personer i Vasa distrikt.

Som skogsexpert håller du aktivt kontakt med skogsägarna och planerar deras skogsvårdsarbeten och avverkningar med beaktande av skogsnaturens mångfald och arbetssäkerheten. Du ger råd till skogsägarna i alla frågor som berör skogsägande. I ditt arbete behöver du en förmåga att fatta beslut. Ditt arbete på kontoret och i skogen är självständigt och alla dagar är olika. Arbetet är ändå inte ensamt, utan sker i samarbete med skogsägarna och skogsproffs i en mängd olika uppgifter. Körkort är nödvändigt för att kunna sköta uppgiften.

De bästa förutsättningarna för att lyckas i uppgiften

Vi förväntar oss att du har lämplig skoglig utbildning, social kompetens, vilja att aktivt kontakta skogsägarna samt förmåga att arbeta självständigt och resultatinriktat. Vi uppskattar gediget branschkunnande och tidigare erfarenhet av motsvarande uppgifter räknas till din fördel.

Varför Metsä? 

Metsä Groups virkesanskaffning och skogstjänster är en hurtig och produktiv arbetsgemenskap som består av hundratals skogsproffs, vilken förverkligar idéer. Vi tar väl hand om vår personals välmående och belönar för ett välgjort arbete. Vi erbjuder de fördelar som en stor organisation har att ge och goda möjligheter till uppgiftsrotation. Våra skogsproffs har tillgång till utomordentligt goda ICT-verktyg.

Metsä Group är ett företag som ägs av skogsägare, som investerar i Finland och vilket varje dag arbetar med att förhindra klimatförändringen. Ansvarsfull verksamhet och hållbar tillväxt i skogen tryggar vår framtid. Vi tar hand om personalens välbefinnande och belönar för ett gott arbete.

Lär mera om våra yrkesmänniskors karriärer på vår webbplats.

Hurudant är det att göra karriär i Metsä som förnyas kontinuerligt? Ring och fråga mera.

Tilläggsuppgifter om arbetsuppgiften ges av distriktschef Thomas Sundqvist, tfn 040 350 7208  eller e-post thomas.sundqvist@metsagroup.com.

Vilket är följande steg?

Ansök om den lediga befattningen från vidstående länk senast 13.2.2022. Bifoga din meritförteckning. Lycka till med ansökan!
https://www.metsagroup.com/fi/ura-metsassa/avoimet-tyopaikat/Pages/default.aspx

 

 

Metsä Groupin puunhankinta ja metsäpalvelut vastaa metsänomistajille tarjottavista palveluista ja niiden kehittämisestä. Hankimme kaiken Metsä Groupin käyttämän puun. Metsäammattilaistemme osaava joukko toimii koko maassa ja he pitävät huolta meille kaikkein tärkeimmästä: omistajajäsenistämme ja heidän metsistään. Haluamme olla kestävän metsätalouden edelläkävijä.

Metsä Groupin työyhteisö on tiivis ja yhteen hitsautunut joukko innostuneita ammattilaisia, joilla on avainrooli ilmastonmuutosta torjuvassa työssä.

Nyt haemme

METSÄASIANTUNTIJAA

Vaasan hankintapiirille

Sinun roolisi tulevaisuuden Metsässä

Metsäasiantuntijana vastaat puukaupasta, metsäpalveluiden myynnistä sekä hyvästä asiakaskokemuksesta Mustasaaren alueella. Toimipaikkasi on Vaasan palvelutoimisto, jossa tekee töitä osaava tiimi. Olet tärkeä osa Vaasan piirin yli 20 ammattilaisen työyhteisöä.

Metsäasiantuntijana pidät aktiivisesti yhteyttä metsänomistajiin ja suunnittelet heille metsänhoitotöitä ja hakkuita metsäluonnon monimuotoisuus ja työturvallisuus huomioiden. Neuvot metsänomistajia kaikissa metsäomaisuuden hoitoon liittyvissä asioissa. Työssäsi tarvitaan kykyä tehdä päätöksiä. Työsi toimistolla ja metsässä on itsenäistä ja hyvin monipuolista, eikä kahta samanlaista päivää ole. Se ei kuitenkaan ole yksinäistä, vaan yhteistyötä metsänomistajien ja monen eri tehtävässä toimivan metsäammattilaisen kanssa. Ajokortti on tehtävän hoitamisessa välttämätön.

Parhaat edellytykset tehtävässä onnistumiseen

Odotamme sinulta soveltuvaa metsäalan koulutusta, hyviä vuorovaikutustaitoja, halua metsänomistajien aktiiviseen kontaktointiin sekä kykyä itsenäiseen ja tulokselliseen työhön. Arvostamme vankkaa alan osaamista ja aiempi kokemuksesi vastaavista tehtävistä on sinulle eduksi.

Miksi Metsä? 

Metsä Groupin puunhankinta ja metsäpalvelut on satojen metsäammattilaisten reipas ja aikaansaava työyhteisö, jossa ideat viedään käytäntöön. Huolehdimme henkilöstömme hyvinvoinnista ja palkitsemme hyvin tehdystä työstä. Tarjoamme ison organisaation edut ja hyvät mahdollisuuden tehtäväkiertoon. Metsäammattilaisillamme on käytössään erinomaiset ICT-työkalut.

Metsä Group on metsäomistajien omistama yritys, joka investoi Suomeen ja tekee joka päivä työtä ilmastonmuutoksen torjumiseksi. Vastuullinen toiminta ja metsien kestävä kasvu on tulevaisuuden turva.

Millaista on tehdä uraa uudistuvassa Metsässä? Soita ja kysy lisää.

Lisätietoja tehtävästä antaa piiripäällikkö Thomas Sundqvist, p. 040 350 7208 tai sähköposti thomas.sundqvist@metsagroup.com.

Mitä tapahtuu seuraavaksi?

Hae paikkaa oheisesta linkistä viimeistään 13.2.2022. Liitä mukaan ansioluettelosi. Onnea hakuun!
https://www.metsagroup.com/fi/ura-metsassa/avoimet-tyopaikat/Pages/default.aspx