Työntekijöitä siemenkeskukselle

Tapion siemenkeskus Oitissa hakee

KAHTA TYÖNTEKIJÄÄ

siementen käsittelyyn, karistukseen ja pakkaukseen.

Tehtävät ovat määräaikaisia kokopäivätöitä ajalla 1.10.2020 – 30.4.2021. Tehtävä edellyttää huolellisuutta ja halua oppia nopeasti uudet tehtävät. Metsä- tai luonnonvara-alojen koulutus on tehtävässä eduksi, mutta ei välttämätön.

Lisätietoja tehtävästä antaa työnjohtaja Jose Alastalo p. 040 779 0858.
Lähetä vapaamuotoinen hakemuksesi sähköpostilla 10.9.2020 mennessä osoitteeseen rekrytointi@tapio.fi.

 

Työnantajan kuvaus

Hyvistä siemenistä kasvaa tuottava metsä. Tapio tuottaa siemenviljelyksillään metsäpuiden jalostettuja siemeniä metsien uudistamiseen ja taimituotantoon. Jalostetuilla siemenillä voidaan lisätä merkittävästi Suomen metsien kasvua ja hiilensidontaa sekä parannetaan metsätalouden kannattavuutta.