Metsäasiantuntija, Itä-Suomen hankinta-alue, Jyväskylän tiimi, Viitasaaren toimisto

Stora Enso on pakkaus-, biomateriaali-, puutuote- ja paperiteollisuuden uusiutuvien tuotteiden maailmanlaajuinen toimittaja. Tavoitteenamme on korvata uusiutumattomat materiaalit innovoimalla ja kehittämällä uusia puuhun ja muihin uusiutuviin materiaaleihin perustuvia tuotteita ja palveluja. Konsernin palveluksessa on noin 25 000 henkilöä yli 35 maassa. Vuonna 2016 liikevaihtomme oli 9,8 miljardia euroa. Stora Enson osakkeet noteerataan Helsingin ja Tukholman arvopaperipörsseissä. www.storaenso.com

Stora Enso Metsä toimittaa Stora Enson suomalaisille sellu-, kartonki- ja paperitehtaille sekä sahoille puuraaka-ainetta. Tavoitteena on taata sujuvat ja vastuulliset puutoimitukset tehtaille. Lisäksi Stora Enso Metsä hankkii metsistä bioenergiaa ja tarjoaa metsänomistajille erilaisia metsänhoito- ja metsäomaisuuden hallinnan palveluja. Stora Enson Suomen asiakastehtaiden vuotuinen puunkäyttö on 23 milj. m3. Stora Enso Metsän palveluksessa on 560 henkilöä ja 110 korjuu-, kuljetus- ja metsäpalveluyrittäjää alihankkijoina.

 

Haemme METSÄASIANTUNTIJAA

vakinaiseen työsuhteeseen, Itä-Suomen hankinta-alueelle, Jyväskylän tiimiin, Viitasaaren toimiston ostoalueelle.

Metsäasiantuntija raportoi ostopäällikölle.

Keskeisiä työtehtäviä ovat:

  • Oston suunnittelu
  • Puukaupan ja metsäpalveluiden markkinointi
  • Metsäneuvonta
  • Puukaupan teko ja metsäpalveluiden myynti
  • Leimikoiden ja metsäpalveluiden suunnittelu tietojärjestelmään
  • Asiakkuuksien hallintajärjestelmän ylläpito
  • Asiakasohjelman hallinta
  • Jälkimarkkinointi, mittaustodistusten teko ja jälkitarkastus

 

Tehtävänvaatimukset
Soveltuva metsäalan koulutus ja riittävä työkokemus. Edellytämme hyvää asiakastyötaitoa sujuvalla kirjallisella ja suullisella suomen kielellä.

Jätä hakemuksesi tietokantaamme viimeistään. 26.1.2018 täyttämällä sähköinen hakemuslomake osoitteessa www.storaenso.com/careers.

Lisätietoja tehtävästä antavat:
Ostopäällikkö Juha Sipinen: juha.sipinen@storaenso.com,
puh. 0400 150 804
Aluejohtaja Antti Partanen: antti.partanen@storaenso.com,
puh. 0400 671 284