VIESTINTÄASIANTUNTIJA

METSÄSÄÄTIÖ HAKEE

VIESTINTÄASIANTUNTIJAA

Metsäsäätiö on kahden hengen tehokas tiimi. Tule toimitusjohtajan työpariksi suunnittelemaan ja toteuttamaan viestintäämme kokonaisvaltaisesti sekä erityisesti sosiaalisen median osalta. Olet innovatiivinen ja hoidat myös arkiset tehtävät rivakasti ja joustavasti.

Lue lisää osoitteesta www.metsasaatio.fi
Hakuaika päättyy 30.1.2020 klo 16
Lisätietoja: toimitusjohtaja Erno Järvinen, 040 3517978

Suomen Metsäsäätiö on metsänomistajien, metsäteollisuuden, saha-
teollisuuden, Metsähallituksen ja muiden metsätaloudesta toimeen-
tulonsa saavien ryhmien viestinnän rahoittaja. Tavoitteemme on met-
sätalouden ja -teollisuuden toimintaedellytysten turvaaminen, puun ja
puupohjaisten tuotteiden käytön lisääminen sekä alan sosiaalisen ja
taloudellisen tutkimuksen rahoittaminen. Olemme näkyvä ja yhteinen
metsäelinkeinon hyväksyttävyyden edistäjä.