Energiapuukauppa kutistui viime vuonna

Ostetusta puusta yli puolet oli karsittua rankaa, Luonnonvarakeskus kertoo.

Energiapuun kauppa supistui viime vuonna. Luonnonvarakeskuksen (Luke) mukaan ostomäärä jäi 3,5 miljoonaan kuutioon – laskua edellisvuoteen kertyi liki viidennes, jos muutosta tarkastellaan ilman vuonna 2015 tapahtunutta tiedonkeruun laajenemisesta.

Kaikesta vuonna 2015 tilastoidusta energiapuun kaupasta kaksi kolmasosaa tehtiin pystykaupoilla ja kolmasosa hankintakaupoilla

”Puukaupan osapuolilta on tullut viestejä, että tukitason aleneminen pienensi puukauppamääriä. Myös lauha talvi ja fossiilisten polttoaineiden hinnan lasku hiljensivät energiapuun kauppaa”, tutkija Jukka Torvelainen Lukesta kertoo.

Ostetusta puusta hieman yli puolet – 1,9 miljoonaa kuutiota – oli karsittua rankaa. Määrä nousi hieman edellisvuodesta. Toiseksi eniten kertyi latvusmassaa, 1,1 miljoonaa kuutiota.

Pystykaupoissa rangasta maksettiin keskimäärin 3,1 euroa kuutiolta ja hankintakaupoilla 24,8 euroa kuutiolta. Pystykauppojen hinta laski neljänneksen edellisvuodesta, hankintakauppojen nousi viisi prosenttia.

Latvusmassasta maksettiin pystykaupoissa 3,4 euroa kuutiolta ja hankintakaupoissa 15,6 euroa kuutiolta. Tilastoidut hinnat eivät sisällä valtion tukea, mitä on saatu suurelle osalle karsittua rankaa ja kokopuuta.

METSÄLEHTI