Evon tiedekansallispuistolle kilpailija, ministeri Leppä nimitti työryhmän Evon retkeilyalueen kehittämiseen

Työryhmän tehtävänä on toimeenpanna Evolle viime vuonna vahvistettua matkailun ja maankäytön yleissuunnitelmaa.

Maa- ja metsätalousministeriö on asettanut työryhmän kehittämään Evon retkeilyalueen matkailu-, virkistys-, tutkimus- ja opetuskäyttöä. Työryhmän tehtävänä on toimeenpanna Evolle viime vuonna vahvistettua matkailun ja maankäytön yleissuunnitelmaa niin, että kehitystyössä otetaan korostetusti huomioon Natura-verkostoon kuuluvat alueet sekä tutkimuksen ja koulutuksen tarpeet. Valmista tulisi olla ensi vuoden kesäkuussa.

Työryhmän puheenjohtajana toimii Metsähallituksen pääjohtaja Juha S. Niemelä ja varapuheenjohtajana Hämeenlinnan kaupunginhallituksen puheenjohtaja Jari Koskinen. Jäseniä työryhmään tulee muun muassa maa- ja metsätalousministeriöstä, opetus- ja kulttuuriministeriöstä, Luonnonvarakeskuksesta, alueen kunnista, MTK:sta, Metsästäjäliiton Etelä-Hämeen piiristä, Suomen Ladusta, Helsingin yliopistosta ja alueen yrittäjistä.

”Valtion retkeilyalueiden kehittäminen monipuolisen luontoliikunnan alueiksi edellyttää reittiverkoston, palveluvarustuksen ja liiketoimintarakennusten hyvää tasoa sekä ennakoitavaa toimintaympäristöä myös matkailuyritysten näkökulmasta. Pelkät Metsähallituksen toimenpiteet eivät yksin riitä alueiden vetovoiman ja käyntimäärien kasvattamiseen – mukaan tarvitaan myös kuntien ja yritysten panosta”, korostaa maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä.

Retkeilyalue vai tiedekansallispuisto?

Lepän mukaan on valitettavaa, että työryhmässä ei ole mukana ympäristöministeriön eikä myöskään luontojärjestöjen edustajia. Heitä kuitenkin oli mukaan pyydetty. Ympäristöministeriön haluttomuus osallistua voi selittyä sillä, että ympäristöministeriössä on valmisteltu omaa esitystä Evon tiedekansallispuistosta.

”Tässä on kyse kilpailevista maankäyttöratkaisuista”, neuvotteleva virkamies Ville Schildt maa- ja metsätalousministeriöstä kertoo.

Hänen mukaan maa- ja metsätalousministeriössä on pitkään pohdittu valtion retkeilyalueiden kehittämistä. Evo on valtion viidestä retkeilyalueesta ainoa Etelä-Suomessa oleva retkeilyalue, ja sellaisena se haluttaisiin pitää.

”Kansallispuistot ovat suojelualueita. Retkeilyalueita kehitetään taas enemmän virkistyskäytön ja luontomatkailun näkökulmasta”, Schildt sanoo.

Se, miten Evolle käy, on lopulta poliittinen kysymys. Uusista kansallispuistoista päättää eduskunta, retkeilyalueista hallitus.

”Kansallispuiston perustaminen edellyttää, että eduskunta saa hallitukselta yksimielisen esityksen”, Schildt toteaa.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Luonto Luonto