Haapavedelle kaavaillaan biojalostamoa

Kanteleen Voiman suunnittelema biojalostamo tuottaisi 65 000 tonnia bioetanolia tai bioöljyä.

Sähköyhtiö Kanteleen Voima Oy suunnittelee biojalostamoa Haapavedelle sijaitsevan voimalaitoksensa yhteyteen. Tarkoitus on rakentaa noin 65 000 tonnia bioetanolia tai bioöljyä tuottava jalostamo, joka käyttää raaka-aineenaan metsäbiomassaa, sahojen sivutuotteita ja kierrätyspuuta.

Yhtiö on käynnistänyt asiasta ympäristövaikutusten selvityksen. Sen pitäisi valmistua vuoden kuluttua.

Kanteleen Voiman omistaa 28 yksityis- ja kuntaomisteista suomalaista pientä ja keskisuurta energiayhtiötä. Sähköteholtaan 154 megawatin Haapaveden voimalaitos on tällä hetkellä tehoreservissä.

METSÄLEHTI