Hallitus hyväksyi esityksen hakesähkön tuotantotuesta

Lakiesitys siirtyy seuraavaksi eduskunnan käsittelyyn ja toiveissa on, että vielä nykyinen eduskunta ehtisi lain käsitellä.

Hallitus on hyväksynyt esityksen uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta. Lakiesitys siirtyy seuraavaksi eduskunnan käsittelyyn, toiveissa on, että vielä nykyinen eduskunta ehtisi lain käsitellä.

Voimaan laki tulisi kuitenkin vasta, kun Euroopan komission on sen hyväksynyt. Komission käsittelyn ennakoidaan vievän vuoden päivät.

Esityksen mukaan metsähakkeella tuotetun sähkön tuki puolittuisi, jos hake on valmistettu järeän puun hakkuukohteelta saaduista jalostukseen soveltuvista rungonosista. Arvion mukaan 80–90 prosenttia hakkeella tuotetusta sähköstä saa tuen jatkossa täysimääräisenä.

Hallituksen mukaan esityksen tavoitteena on edistää kuitu- ja tukkipuun käyttöä jalostuksessa sen sijaan että ne menisivät sähkön ja lämmön tuotantoon. Lisäksi esitys vähentää kuitupuun hintapaineita ja varmistaa, ettei tuki vääristä kilpailua tarpeettomasti.

Lakiesitys sai lausuntokierroksella tyrmäävän vastaanoton, merkittäviä muutoksia siihen kovasta arvostelusta huolimatta ei kuitenkaan tehty.

Tämä vuosi tukia maksetaan vielä nykyisen lain mukaan ja siirtymäjan takia seuraavakin.

Kun turpeen vero laski vuoden alusta, niin samalla metsähakkeella tuotetusta sähköstä maksettava tuotantotuki nousi 15,9 euroon megawattitunnilta. Viime ja edellisvuonna se oli 13,1 euroa megawattitunnilta. Vireillaä oleva, vuoden 2016 alusta toteutettava turpeen veron alentaminen nostaisi tuotantotuen 18 euroon megawattitunnilta.

Nykyisessä laissa järeän puun käyttö sähkön tuotannossa ei leikkaa tukea.

METSÄLEHTI