Helmi-ohjelma suojelee ja ennallistaa soita

Vapaaehtoisuuteen perustavalle ympäristöohjelmalle on tänä vuonna varattu 42 miljoonaa euroa.

Ympäristöministeriö on ryhtynyt valmistelemaan Helmi-elinympäristöohjelman sisältöä ja tavoitteita vuoteen 2030. Ohjelman ensimmäinen suoalue on jo suojeltu Juuan Haukisuolla.

Helmi-ohjelma perustuu maanomistajien vapaaehtoisuuteen ja suojeltavista alueista saa korvauksen.

Kuluvan hallituskauden aikana on tavoitteena suojella 20 000 hehtaaria ja ennallistaa 12 000 hehtaaria soita, kunnostaa 80 arvokasta lintuvettä, kunnostaa 15 000 hehtaaria perinnebiotooppeja sekä hoitaa metsäisiä elinympäristöjä ja kunnostaa ranta- ja vesiluontoa.

Ohjelmalle on varattu 42 miljoonaa euroa kuluvalle vuodelle. Vertailun vuoksi, kemeravaroja tälle vuodelle on varattu 56 miljoonaa euroa.

”Luonnon monimuotoisuuden kannalta on tärkeää, että pääsemme aloittamaan konkreettiset hoito- ja kunnostustyöt jo tänä vuonna. Toimenpiteet aloitetaan suojelualueilta Metsähallituksen luontopalveluiden ja ely-keskusten toimesta”, ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen kertoo.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Luonto Luonto

Keskustelut

Kuvat