Hirvisaalis supistui yli kymmenen prosenttia

Hirven kaatomäärät vähenivät, valkohäntäpeuran kasvoivat, ja pienriistasaalis supistui hiukan, viime vuoden metsästystilasto osoittaa.

Viime vuonna hirvisaalis oli 42 484 eläintä ja valkohäntäpeurasaalis 74 243 eläintä, Luonnonvarakeskuksen metsästystilasto osoittaa.

Hirvisaalis väheni edellisvuodesta 6 665 eläimellä, mutta valkohäntäpeurasaalis kasvoi 4 024 eläimellä. Valkohäntäpeurakanta on kasvanut suuresti ja siksi kaatolupia on annettu aikaisempaa enemmän.

Metsäkanalintujen kannat ja saalismäärät kasvussa

Metsäkanalintukannat vaihtelevat luontaisesti ja muutama vuosi sitten lintuja oli vähän, jolloin saalismääräkin oli pieni. Viime vuosina kannat ovat elpyneet ja noin neljän vuoden ajan metsäkanalintusaalis on ollut huomattavasti suurempi.

Viime vuonna teeriä pyydettiin noin 140 000, metsoja 28 000, pyitä 38 000 ja riekkoja 20 000. Teerisaalis hieman kasvoi ja metsosaalis väheni aavistuksen edellisvuodesta. Riekon saalisarvioon sisältyy muita metsäkanalintuja enemmän epävarmuutta.

Sini- eli heinäsorsia metsästetään enemmän kuin muita vesilintuja yhteensä, seuraavaksi eniten pyydetään taveja. Viime vuonna saatiin saaliiksi 187 000 sinisorsaa ja 72 000 tavia, heinätavit mukaan lukien.

Kaikista riistaeläimistä saatiin eniten saaliiksi sepelkyyhkyjä, noin 257 000 yksilöä. Keskimääräinen sepelkyyhkysaalis oli 11 lintua saalista saanutta metsästäjää kohti.

Pyydetyimmät pienpedot vieraslajeja

Supikoirasaalis oli noin 115 000 yksilöä, minkkejä pyydettiin 35 000, kettuja 40 000, näätiä 16 000 ja mäyriä 11 000 yksilöä.

Erityisesti supikoiria ja minkkejä saatiin edellisvuotta vähemmän. Supikoiran ja minkin metsästämiseen ei vaadita enää metsästyskorttia, joten todellinen saalis voi olla ilmoitettua suurempi.

Metsäjäniksiä pyydettiin 91 000 yksilöä ja rusakoita 73 000 yksilöä, suunnilleen sama määrä kuin edellisvuonna.

Riistasaalis kymmenen miljoonaa kiloa

Vuoden 2021 riistasaaliista saatiin luullista lihaa noin 10,5 miljoonaa kiloa, josta hirvenlihan osuus oli yli puolet. Riistalihan nimellisarvo oli noin 77 miljoonaa euroa.

Metsästämiseen oikeuttavan riistanhoitomaksun suorittaa noin 300 000 metsästäjää vuosittain. Heistä noin kaksi kolmasosaa metsästi vuonna 2021.

Hirvieläimiä metsästi noin 116 000 metsästäjää, eli hirvieläinjahdissa käyneiden määrä oli aavistuksen pienempi kuin edellisenä vuonna.

Pienriistaa metsästi noin 163 000 metsästäjää, joista vajaa kolmannes jäi ilman saalista. Pienriistanmetsästäjistä vesilintuja jahtasi noin 70 000 metsästäjää, joista noin kaksi kolmannesta sai saalista. Metsäkanalintuja pyysi noin 103 000 metsästäjää ja heistä runsas puolet sai saalista.

Viimeiset neljä vuotta sekä metsäkanalinnustajien että vesilinnustajien määrä on pysynyt suunnilleen samansuuruisena.

Luonnonvarakeskuksen metsästystilaston tiedot perustuvat tämän vuoden alussa 7 500 metsästäjälle lähetettyyn kyselyyn, jonka vastausprosenttia oli 58. Pyyntiluvanvaraisten ja ilmoitusvelvollisuuden piiriin kuuluvien lajien saalistiedot ovat Suomen riistakeskuksesta.

Luonto Luonto

Kuvat