Itä-Suomessa kehitetään metsänhoidon tuottavuutta

Kehityshyppy metsänhoitoon -projektin tavoitteena on nostaa metsänuudistamis- ja taimikonhoitovaiheiden tuottavuutta 5–10 prosenttia.

Itä-Suomessa on aloitettu kaksi ja puoli vuotta kestävä projekti metsänhoidon tuottavuuden parantamiseksi.

Kehityshyppy metsänhoitoon -projektin tavoitteena on nostaa metsänuudistamis- ja taimikonhoitovaiheiden tuottavuutta 5–10 prosenttia.

”Kustannustehokkaan metsänhoidon pahimmaksi pullonkaulaksi on yleisesti tunnustettu taimikonhoidon viivästymiset ja suoranaiset laiminlyönnit”, sanoo erikoistutkija Timo Saksa Luonnonvarakeskuksesta.

Metsänuudistamisen osalta projektissa keskitytään taimihuollon sekä maanmuokkauksen ja istutustyön laadun kehittämiseen.

Tavoitteena on myös edistää oikea-aikaiseen, kaksivaiheiseen taimikonhoitoon siirtymistä ja kehittää työkaluja taimikonhoidon työmäärän ennalta-arviointiin.

Kolmantena tavoitteena on koneellisen metsänhoidon kehittäminen.

METSÄLEHTI