Tiukka äänestys – Ennallistamisasetus hyväksyttiin Euroopan parlamentissa

Euroopan parlamentti hyväksyi asetuksen 52 prosentin enemmistöllä.

Euroopan parlamentti hyväksyi EU:n kiistellyn ennallistamisasetuksen tänään tiistaina Strasbourgissa pidetyssä täysistunnossa. Asetuksen puolesta äänesti 329 ja vastaan 275. Poissa oli 24.

Euroopan konservatiivien ja reformistien ryhmä ECR esitti täysistunnossa asetuksen hylkäämistä tai muuttamista, mutta parlamentti hylkäsi esitykset.

Ennallistamisasetus on osa EU:n biodiversiteettistrategiaa. Sen tavoitteena on parantaa luonnon tilaa sekä suojelualueilla että niiden ulkopuolella.

Asetuksen mukaan EU:n jäsenmaiden on vuoteen 2030 mennessä tehtävä ennallistamistoimia vähintään 20 prosentilla EU:n maa- ja merialueista sekä 30 prosentilla huonontuneista luontotyypeistä. Jälkimmäinen tavoite nousee 60 prosenttiin vuoteen 2040 mennessä ja 90 prosenttiin vuoteen 2050 mennessä. Lisäksi asetus luo tavoitteita ojitettujen turvemaiden ennallistamiselle.

Ennallistamisasetuksen mietinnön esittelijä, S&D-ryhmän espanjalainen europarlamentaarikko César Luena kutsui äänestystulosta historialliseksi edistysaskeleeksi.

”EU:lla on oltava luonnonsuojelua pidemmälle menevää luontopolitiikkaa. Jäsenmailla on nyt yhteinen politiikka ekosysteemien ennallistamiseksi ja huonokuntoisten elinympäristöjen elvyttämiseksi sekä luonnon monimuotoisuuden parantamiseksi”, hän sanoi.

Suomalaisista europarlamentaarikoista ennallistamisasetuksen puolesta äänestivät kokoomuksen Sirpa Pietikäinen ja Henna Virkkunen, SDP:n Eero Heinäluoma ja Miapetra Kumpula-Natri, vihreiden Alviina Alametsä, Heidi Hautala ja Ville Niinistö, vasemmistoliiton Silvia Modig sekä RKP:n Nils Torvalds. Asetusta vastaan äänestivät perussuomalaisten Teuvo Hakkarainen ja Pirkko Ruohonen-Lerner sekä keskustan Elsi Katainen ja Mauri Pekkarinen. Kokoomuksen Petri Sarvamaa ei osallistunut äänestykseen.

Asetus tulee voimaan, jos myös Euroopan unionin neuvosto hyväksyy sen. Sen jälkeen, kun asetus on tullut voimaan, jokaisessa EU:n jäsenmaassa aletaan laatia kansallisia ennallistamissuunnitelmia.

 

Artikkeliin on lisätty 27.2.2024 klo 14.19 tiedot äänten jakautumisesta ja ECR-ryhmän esityksistä.

Artikkeliin lisätty tiistaina 27.2.2024 klo 15.39 César Luenan kommentti sekä suomalaisten europarlamentaarikkojen äänet.

 

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Luonto Luonto

Keskustelut

Kuvat