Jättipaneeli biostrategiaa edistämään

Työ- ja elinkeinoministeriö on asettanut biotalouspaneelin edistämään biotalousstrategiaa ja lisäämään hallinnon, tutkimuksen, kansalaisjärjestöjen ja elinkeinojen välistä vuorovaikutusta.

Työ- ja elinkeinoministeriö on asettanut biotalouspaneelin edistämään biotalousstrategiaa ja lisäämään hallinnon, tutkimuksen, kansalaisjärjestöjen ja elinkeinojen välistä vuorovaikutusta. Lisäksi paneeli käy vuoropuhelua muiden alan ohjelmien ja EU:n biotalouspaneelin kanssa.

Paneelin puheenjohtajina toimivat elinkeinoministeri Olli Rehn sekä maatalous- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen. Jäseniä on kaikkiaan 40. Edustajia on muun muassa seitsemästä eri ministeriöstä, Tekesistä, Tapiosta, Trafista, Lukesta, Metsähallituksesta, Sykestä ja ely-keskuksista. Teollisuus- ja ammattijärjestöjä edustavat muun muassa EK, Energiateollisuus, Metsäteollisuus, Suomen Sahat, MTK ja SAK, Tutkimusta VTT, Sitra, Suomen Akatemia ja kansalaisjärjestöjä WWF sekä Suomen luonnonsuojeluliitto. Paneelin toimikausi päättyy huhtikuussa 2019.

Suomen biotalousstrategia julkistettiin toukokuussa 2014. Strategian tavoitteena on luoda uutta talouskasvua ja työpaikkoja biotalouden liiketoiminnan kasvulla sekä korkean arvonlisän tuotteilla ja palveluilla, turvaten samalla luonnon ekosysteemien toimintaedellytykset.

METSÄLEHTI