Kalahavaintoja kerätään kaikille avoimeen verkkopalveluun

Tarkoituksena on saada tietoa lajien levinneisyydestä, runsaudesta ja kantojen muutoksista.

Luonnonvarakeskus kerää kaikkien vesistöillä liikkuvien kalahavaintoja kalahavainnot.fi-verkkopalveluun. Samaan palveluun voi ilmoittaa myös rapuhavainnoista.

Sivuille voi lähettää kirjallisen kuvauksen ja valokuvan kalasta tai ravusta. Luonnonvarakeskus lisää kaikki varmistetut havainnot nettisivujen karttanäkymään, jotta kuka tahansa pystyy tarkistamaan kalojen esiintymisalueet lähivesistöillään.

Tarkoituksena on saada tietoa lajien levinneisyydestä, runsaudesta ja kantojen muutoksista. Tietoja käytetään tulevissa uhanalaisuusarvioinneissa, EU:n luontodirektiiviraportoinnissa ja luontoselvityksissä. Sen lisäksi niitä hyödynnetään merialuesuunnittelussa sekä alueellisten hoito- ja suojelusuunnitelmien laatimisessa.

METSÄLEHTI