Kansallinen metsäkatolaki lausunnoille, täydentää EU:n asetusta

Valvonnasta ja seuraamuksien asettamisesta vastaavaksi viranomaiseksi ehdotetaan Ruokavirastoa.

Luonnos hallituksen esitykseksi kansallisesta metsäkatolaista on valmistunut ja lähetetty lausuntokierrokselle. Uudella lailla täydennettäisiin Euroopan parlamentin ja neuvoston metsäkatoasetusta.

Metsäkatoasetuksella ja -lailla pyritään varmistamaan, ettei EU:n markkinoille päädy tuotteita, joiden tuotanto aiheuttaisi asetuksessa tarkoitettua metsäkatoa tai metsien tilan heikkenemistä.

Asetus koskee seitsemää hyödykettä – soija, öljypalmu, kahvi, kaakao, kumi, nautakarja ja puu – sekä näitä sisältäviä tai näistä valmistettuja tuotteita.

Ehdotetulla metsäkatolailla kumottaisiin laki puutavaran ja puutuotteiden markkinoille saattamisesta. Nyt ehdotettua kansallista lakia sovellettaisiin rinnakkain EU:n metsäkatoasetuksen kanssa.

”Esityksessä valvonnasta ja seuraamuksien asettamisesta vastaavaksi toimivaltaiseksi viranomaiseksi ehdotetaan Ruokavirastoa. Ruokavirasto on toiminut jo EU:n puutavara-asetuksessa tarkoitettuna toimivaltaisena viranomaisena, mutta metsäkatoasetuksessa tehtäväkenttä on huomattavasti laajempi”, kertoo metsäkatotyöryhmän puheenjohtaja, metsäneuvos Erno Järvinen maa- ja metsätalousministeriöstä.

Lausuntoja hallituksen esityksestä metsäkatolaiksi voi antaa 22. heinäkuuta mennessä Lausuntopalvelu.fi-sivustolla. Lakiesitys viimeistellään lausuntokierroksella saadun palautteen pohjalta. Hallituksen esitys metsäkatolaiksi on määrä antaa eduskunnalle syksyllä.

Luonnonvarakeskuksen selvityksen mukaan metsäkatoasetuksella on laajoja vaikutuksia, joihin liittyy vielä epävarmuuksia.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.