Kartongin kysyntä sakkaa Euroopassa

Metsä Board ja Metsä Fibre ovat rajoittaneet tuotantoaan heikon kysynnän takia.

Metsä Groupin pääjohtaja Ilkka Hämälän mukaan kartongin kysyntä on alhaista erityisesti Euroopan markkinoilla. Tämä vaikutti merkittävästi yhtiön toisen vuosineljänneksen heikkoon tulokseen.

”Korkea inflaatio on vaikuttanut kuluttajien ostokäyttäytymiseen ja siten myös pakkausmateriaalien kysyntään. Taivekartonkien markkinaan vaikuttaa merkittävästi kiinalaisen kartongin tuonti erityisesti Välimeren alueella”, Hämälä toteaa yhtiön tulostiedotteessa.

USA:n markkinan kysyntätilanne on Metsä Groupin mukaan kuitenkin oleellisesti Eurooppaa vahvempi.

Sellumarkkinoilla hinnat ovat olleet laskussa ensimmäisen vuosipuoliskon ajan.

”Kiinassa markkinahinta on laskenut huipputasoltaan noin kolmanneksen. Euroopan paperi- ja kartonkiteollisuuden matalat käyntiasteet ovat vähentäneet sellun kulutusta”, kertoo Hämälä.

Kysyntätilanteesta johtuen sekä Metsä Boardin että Metsä Fibren tehtaat ovat rajoittaneet tuotantoaan toisen vuosineljänneksen aikana.

Myös sahatavaran kysyntä jäi Hämälän mukaan normaalia matalammaksi rakennusteollisuuden heikon kysyntätilanteen seurauksena. Koivuvanerin ja kertopuun kysyntä on silti säilynyt hyvällä tasolla. Sen sijaan havuvanerimarkkina tökkii.

”Suolahden vaneritehtaan tuotantoa on siksi rajoitettu.”

Pehmo- ja tiivispapereita valmistavan Metsä Tissuen tuotteiden kysyntä on jatkunut vakaana.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.