Kehysriihen alla vedottiin Metso-ohjelman puolesta

Toiveena on, että huhtikuun kehysriihessä hallitus vahvistaisi ohjelman rahoitusta niin, että sen tavoitteet voitaisiin saavuttaa määräaikaan mennessä.

Metsäala ja luontojärjestöt vetoavat maatalous- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikaiseen Etelä-Suomen metsien monimuotoisuusohjelma Metson rahoituksen turvaamiseksi. Toiveena on, että huhtikuun kehysriihessä hallitus vahvistaisi ohjelman rahoitusta niin, että sen tavoitteet voitaisiin saavuttaa määräaikaan mennessä.

Metso-ohjelman avulla on kahdeksan vuoden aikana saatu pysyvään suojeluun metsäkohteita noin 56 000 hehtaaria, tehty määräaikaisia suojelusopimuksia 34 000 hehtaarilla ja toteutettu luonnonhoitotoimia noin 16 000 hehtaarilla. Ohjelman vuoteen 2025 yltävistä tavoitteista on yhä saavuttamatta puolet, ja hallituksen päätös kutistaa ohjelman rahoitusta 60–70 prosentilla vaikeuttaa vakavasti suojelutavoitteen saavuttamista.

Vetoomuksessa korostetaan myös Metso-ohjelman merkitystä ilmapiirin parantamisessa. Metso on perustunut maanomistajien vapaaehtoiseen suojeluhalukkuuteen ja siten parantanut luonnonsuojelun yleistä hyväksyttävyyttä. Lisäksi ohjelma on luonut uusia yhteistyöverkostoja suurelle joukolle metsä- ja ympäristöalan toimijoita.

Vetoomuksen ovat allekirjoittaneet muun muassa isot metsäyhtiöt, MTK, Suomen Kuntaliitto ja WWF.

METSÄLEHTI